PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hudební jazyk I - OPND1D132B
Anglický název: Musical language
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPND3D011B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Anotace -
Seminář Hudební jazyk I si klade za cíl představit hudbu v celém jejím spektru a všech aspektech s cílem otevřít absolventům cestu k hlubšímu porozumění hudebnímu jazyku a díky tomu ke zlepšení schopností využít hudební prostředky v rámci edukativních programů.
Poslední úprava: Entnerová Kateřina, DiS. (07.09.2021)
Cíl předmětu

 

Kurz má za cíl seznámit posluchače s hudební strukturou takovým způsobem, aby se poté byli schopni zorientovat v celé šíři hudby od minulosti až po současnost a také pochopit její vnitřní matérii a logiku.

Poslední úprava: Entnerová Kateřina, DiS. (07.09.2021)
Deskriptory
Výuka bude probíhat prezenčním způsobem.
Poslední úprava: Entnerová Kateřina, DiS. (07.09.2021)
Literatura

Povinná literatura:

Tichý, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. 2., opr. a rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. 297 s. Hudební pedagogika; sv. 3. ISBN 978-80-7331-199-5.

Doporučená literatura:

Smolka, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Vyd. 1. Brno: Togga ve spolupráci s Českým hudebním fondem, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1.

Poslední úprava: Entnerová Kateřina, DiS. (07.09.2021)
Sylabus -

Seminář se bude zabývat několika důležitými problematikami.

1.         Hudba jako fenomén:

vznik, potřeba a příležitost k využití (např.: obřad, tanec, píseň jako projev emoce, pracovní píseň apod.), způsob prezentace (zpívaná poezie, divadlo, šlechtický salón, koncertní produkce, záznam -  nahrávka).

2.         Hudební matérie:                 

zvuky, tóny (alikvótní řada), rytmus jako pravidelný tep, puls (odvozený fyziologicky – srdeční tep, nebo od jistých činností), rytmus jako vychylování od pravidelného pulzu. Prapůvod instrumentů (píšťala, struna, rezonující materiály)

3 Hudební systémy:

systémy jakožto umělé konstrukce na základě fyzikálních jevů (alikv. řada) (Asie, Indie, Evropa). Evropský vývoj, jako jediný, postupně vytvořil systém hierarchicky uspořádaných souzvuků (harmonie jako nauka). Pojmy „škála nebo řada“, „diatonika“, „chromatika“,   „tónorod“, „akord“,  apod.

4.        Hudební techniky:

jednohlas, vícehlas - od heterofonie přes jednoduchý vícehlas (burdon, prodleva, paralelní vedení jako organum apod.) až po složitý kontrapunkt - harmonicky podmíněná melodie, novější techniky jako dodekafonie, modální technika, aleatorika. Pojmy: homofonie, polyfonie, kontrapunkt (jako soubor zásad), funkční harmonie a dílčí technické pojmy jako ostinato apod.

Řada témat bude doprovázena vybranými ukázkami z nahrávek hudebních skladeb různých slohových epoch, různých žánrů, různého charakteru a rozličného instrumentálního obsazení. Seminář by měl být koncipován jako týdenní s dvouhodinovou sazbou každý týden.

Poslední úprava: Entnerová Kateřina, DiS. (07.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu -

Účast minimálně na dvou blocích ze tří.

Poslední úprava: Entnerová Kateřina, DiS. (07.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK