PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - OPND1D109A
Anglický název: Diploma Thesis Seminar
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 3 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Anotace -
Seminář má studentovi napomoci ve správném výběru tématu a metodologie, v otázkách souvisejících s heuristikou a dále pak v orientaci po odborných disciplinách, jež při zpracování zvolené látky použije. Semináře jsou věnovány základním pravidlům tvorby diplomové práce včetně její formální úpravy a diskusím o problematice prací jednotlivých studentů. Předmět bude vyučován kombinovanou formou:a) online přednášky přes MS Teams ( v čase podle rozvrhu),b) kurz Diplomový seminář v prostředí Moodle.
Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (16.08.2021)
Cíl předmětu

Cílem semináře je připravit studenta pro napsání diplomové práce  jako samostatného a nezávislého zpracování dosud nezkoumaného tématu z oblasti historie, zpracování, prezentace a interpretace kulturního dědictví, nebo z oblasti pedagogického a didaktického přístupu ke kulturnímu dědictví.

 

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (16.08.2021)
Deskriptory

Předmět bude vyučován kombinovanou formou:a) online přednášky přes MS Teams ( v čase podle rozvrhu),b) kurz Diplomový seminář v prostředí Moodle.

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (16.08.2021)
Literatura -

ECCO, Umberto, Jak napsat diplomovou práci, Praha: Votobia 1997. ISBN 80-7198-173-7.

Štorchová, Lucie a kol., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, 2014 ISBN 978-80-8721-87-2.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga, Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, Praha: Slon, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

 

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (16.08.2021)
Sylabus -

Tématické okruhy.

1. Práce začíná výběrem vhodného tématu.

2. Základem každé práce je heuristika.

3. Kudy na to, aneb metodologie a její úskalí.

4. Struktura práce jako kostra budoucího díla.

5. Každá kapitola má být uzavřený celek.

6. Citace a jejich různé podoby.

7. Význam názornosti: mapy, tabulky, ilustrace.

8.-12. Diskuse nad konkrétními  diplomovými pracemi.

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (16.08.2021)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou k udělení zápočtu je odevzdání osnovy budoucí diplomové práce a jedné zpracované kapitoly.

 

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (16.08.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK