PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk – angličtina (atest) - OPND1A138B
Anglický název: Foreign Language - English (atest)
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Marie Houšková
Vyučující: Mgr. Petr Lašťovička
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (28.01.2021)
Zkouška je určena studentům, jejichž jazykové schopnosti jsou na úrovni středně pokročilé, B1**/2 dle CEFR. Rozsah učiva je dán především uvedenou úrovní znalostí a navazuje na gramatické a lexikální znalosti, které studenti již získali na střední škole. Předmět je bez přímé výuky, proto se studentům nezobrazuje v rozvrhu, ale pouze v grupíkové skupině.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (28.01.2021)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4444

Zoom: případné konzultace

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (28.01.2021)

Učebnice anglického jazyka pro středně pokročilé, např. Complete First Certificate, New English File intermediate, New Edge intermediate, Making Progress to FCE, atd.

Učebnice gramatiky, např. Cvičebnice anglické gramatiky (Gráf, Peterson), Grammar in Use (Murphy)

Učebnice slovní zásoby, např. Vocabulary in Use (Redman)

www.helpforenglish.com

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (28.01.2021)

Nemá přímou výuku

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (29.01.2022)

Studenti se přihlásí rovnou ke zkoušce během zkouškového období.

Úspěšné (70 procent min.) zvládnutí písemné zkoušky, tři možné pokusy.

Písemná zkouška:

gramatika a slovní zásoba na dané úrovni (modal verbs, conditionals and wish-clauses, defining and non-defining clauses, tenses, passive voice, reported questions and imperatives, make or do, verbs followed by ing and to, comparing

porozumění textu ("true/false" na základě textu)

U studentů se spec. potřebami je po vzájemné dohodě s vyučujícím možné ústní dozkoušení.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (29.01.2022)

Úspěšné (70 procent min.) zvládnutí písemné zkoušky, tři možné pokusy

Písemná zkouška:

gramatika a slovní zásoba na dané úrovni (modal verbs, conditionals and wish-clauses, defining and non-defining clauses, tenses, passive voice, reported questions and imperatives, make or do, verbs followed by ing and to, comparing

porozumění textu ("true/false" na základě textu)

U studentů se spec. potřebami je po vzájemné dohodě s vyučujícím možné ústní dozkoušení.

Součástí hodnocení je i jazyková a formulační úroveň

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK