PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Integrovaná náslechová praxe z českého jazyka s reflexí - OPNC4C013A
Anglický název: Integrated observation practice with reflection - Czech language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D.
Mgr. Filip Komberec, Ph.D.
PhDr. Zuzana Wildová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPNC4C032A, OPNC4C033A, OPNC4L023A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (11.09.2023)
Náslechová praxe doplňuje kurzy didaktiky českého jazyka a didaktiky literatury. Integrací míří k co možná největšímu možnému propojení všech tří složek předmětu český jazyk a literatura, tedy jazykové, komunikační a literární výchovy. Student dochází do školy a pozoruje výuku, provádí terénní zápis a s vyučujícím reflektuje hospitované hodiny. Náslechy koná v hodinách českého jazyka a literatury napříč, jsou-li v dané škole hodiny rozdělené. Cílem je seznámení se s prostředím školy a výukovými strategiemi užívanými v předmětu český jazyk a literatura.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (11.09.2023)

Cílem integrované náslechové praxe z českého jazyka je seznámení s prostředím školy, prací učitele a výukovými strategiemi užívanými při výuce předmětu český jazyk a literatura. 

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (11.09.2023)
Název předmětu Integrovaná náslechová praxe z českého jazyka
Garant PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D.
Klíčový vyučující prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 
Celková časová zátěž studenta 74,0
Odpovídající množství kreditů 2
Přidělené kredity 2
Zakončení Z
Přímá výuka
Cvičení: 0
Praxe: 24
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 65 minut
Samostudium literatury (za semestr) 2 hodiny
Práce se studijními materiály (za semestr) 6 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 6 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 5 hodin
Příprava na zápočet 5 hodin
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (11.09.2023)

Učebnice českého jazyka a literatury pro příslušný stupeň / ročník;

Rámcové vzdělávací programy a další kurikulární materiály.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (11.09.2023)

Minimálně 12 náslechů v hodinách českého jazyka a literatury, rovnoměrně vybrané.

Účast na reflektivních seminářích, kde budou reflektována předem vybraná témata, na něž se student při náslechové praxi zaměří. Z toho důvodu je nezbytně nutné, aby studenti začali vykonávat náslechovou praxi až po 1. semináři, kde se dozvědí potřebné informace. 

Studentka/student doloží:

- 12 záznamů o vyučovacích hodinách (proporční zastoupení jazykové, literární a komunikační a slohové výuky, pokud nepůjde o integrovaný přístup)

- Protokol o vykonání náslechové praxe potvrzený vybranou školou, případně i vyučujícím

- Závěrečnou písemnou reflexi

Studenti mohou vykovávat praxi: 

a) na školách dle vlastního výběru (po domluvě s vedoucím praxe)

b) na fakultních školách (https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/spoluprace-se-skolami-a-zarizenimi/seznam-fakultnich-skola-a-zarizeni/)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK