Světová literatura III - OPNC2L115A
Anglický název: World literature III
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/3, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 3 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Prerekvizity : OPNC2L112A
Je záměnnost pro: OKNC2L115A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Abstract: The course is conceived as an overview, chronologically arranged introduction to the basic development lines of world literature with regard to individual artistic trends, trends or current topical issues (avant-garde trends, reflections of the first and second World war, the theme of the Holocaust, the emergence of a new generation and American 60s cultural revolt, postmodernism and the crisis of "great literary stories", utopia and antiutopia in world literature, etc.). The development and transformation of world literature, individual genres and forms, themes and contemporary problems will be embedded in relevant historical contexts, whether social, political, ideological or philosophical. Adequate parallels or analogies between literature and its transformations and fine arts will also be taken into account (eg. the relationship between the artistic and literary avant-garde, between the 1950s Communist artistic propaganda and literature reflecting the Soviet period of Stalinism, etc.). Some thematic blocks will also offer space for an excursion into the field of literary theory, which will provide a basis for deeper orientation in the given literary issue (eg. theoretical concepts of avant-garde, role of story, author and reader in the perspective of postmodernism, etc.).
Poslední úprava: Neumann Lukáš, Mgr., Ph.D. (20.05.2019)
Literatura

dr. Pelánová

Čítanka:

Dostojevskij, Fedor Michajlovič. Zločin a trest. Překlad Jaroslav Hulák. Praha: Mladá fronta, 1966. Edice Máj.

Kafka, Franz: Venkovský lékař. In Povídky, překlad Vladimír Kafka, Praha: SNKLU, 1964, s. 118–124.

Kafka, Franz: Při stavbě Čínské zdi. In Povídky. II, Popis jednoho zápasu a jiné texty z pozůstalosti. Překlad Jiří Stromšík. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 2003, s. 232–253.

Maupassant, Guy de: Horla. Přeložil Oskar Reindl. (Např. in Strašidla, duchové & spol, Praha: Albatros, 2001.)

proust, Marcel: Swannova láska. In Hledání ztraceného času I. Překlad Prokop Voskovec a Jiří Pechar. Praha: Rybka, 2012.

Rilke, Rainer Maria: „Orfeus, Eurydika, Hermes“. Překlad L. Fikar. In A na ochozech smrt jsi viděl stát, Praha: Československý spisovatel, 1990, s. 145–148.

Levi, Primo. Je-li toto člověk. Překlad Drahoslava Janderová. Praha: Sefer, 1995.

 

Bibliografie k referátům: viz úvodní setkání.

Další prameny:

Apollinaire, Guillaume. Kaligramy. Překlad Petr Šrůta. Praha: Garamond, 2019.

Ben Jelloun, Tahar. Posvátná noc. V Praze: Dauphin, 2007.

Camus, Albert: Mor. Překlad Milena Tomášková. Praha: Odeon, 1993.

Canetti, Elias. Zaslepení: román. Překlad Jiří Stromšík. Praha: Hynek, 1998

Chamoiseau, Patrick. Solibo Ohromný: román. Překlad Růžena Ostrá. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1993

Evaristo, Bernardine. Dívka, žena, jiné. Překlad Viktorie Hanišová. První vydání. Brno: Host, 2020.

Frisch, Max: Deník: (1946-1949). Překlad Božena Koseková. Praha: ERM, 1995

Frisch, Max: Homo Faber: zpráva. Překlad Helena Nebelová. 1. vyd. Praha: Odeon, 1967.

Fowles, John. Francouzova milenka. Překlad Hana Žantovská. Praha: Volvox Globator, 2003.

Gogol, Nikolaj Vasil‘jevič. Petrohradské povídky. Překlad Anna Nováková. Praha: Svět sovětů, 1963.

Houellebecq, Michel. Podvolení. Překlad Alan Beguivin. Vydání první. Praha: Odeon, 2015.

Kaye, M. M. Vzdálené vrcholky hor, 1–2. Překlad Dušan Zbavitel. Praha: Ikar, 2011

Lukavská, Eva (ed.), Had, který se kouše do ocasu: výbor hispanoamerických fantastických povídek. Brno: Host, 2008.

Nabokov, Vladimir Vladimirovič. Pnin. Překlad Pavel Dominik. V Praze: Paseka, 2001.

Ondaatje, Michael. Anglický pacient. Překlad Eva Masnerová. Vyd. 1. Praha: Argo, 1997.

Poe, E. A.: Jáma a kyvadlo a jiné povídky. Překlad Josef Schwarz. Doslov Martin Hilský. Praha: Odeon, 1975.

Schnitzler, Arthur: Slečna Elsa. Překlad Vladimír Tomeš. Praha: Odeon, 1977.

Tournier, Michel: Král duchů. Překlad Drahoslava Janderová. Praha: Odeon, 1988.

Tournier, Michel. Kašpar, Melichar, Baltazar. Praha: Mladá fronta, 1999.

Tutuola, Amos. Piják palmového vína. Překlad Petr Zima a Vladimír Klíma. V Praze: Dauphin, 1998.

 

Literatura:

Bachtin, Michail Michajlovič: Dostojevskij umělec: k poetice prózy. Překlad Jiří Honzík. Praha: Československý spisovatel, 1971.

Hazaiová, Lada. Skryté tváře fantastična. V Praze: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007

Hilský, Martin. Modernisté. Praha: Argo, 2017 [Viz „Metoda Pusté země“, s. 102nn.]

Housková, Anna. Nekonečný Borges. Praha: Triáda, 2018.

Konůpek, Jiří. Proust a jeho románový svět. Praha: Pulchra, 2012.

Robert, Marthe. Sám jako Franz Kafka. Překlad Helena Beguivinová. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 2001.

Todorov, Tzvetan. Úvod do fantastické literatury. Praha: Karolinum, 2010.

Poslední úprava: Blinková Pelánová Eva, Mgr. et Mgr., Ph.D. (04.02.2022)
Sylabus

dr. Pelánová

datum

téma

Referáty – dílna čtenářské zkušenosti

Čítanka – texty kanonické

24.2.

Úvodní setkání.

Rozdělení referátů

 

3.3.

Fantastika 19. a 20. století

Quiroga, Borges

Maupassant

10.3.

Poezie zrcadlící tradici

Cendrars, Eliot

Rilke

17.3.

Paměť a psaní

Livelyová, Ferranteová

Proust

24.3.

 

Singer

Proust

7.4.

Zkušenost holocaustu

Améry

Levi

14.4.

(Ne)možnost komunikace v moderním světě

Silva, Duteurtre

Kafka

21.4.

Polohy psychologie v moderní literatuře

Wedekind, Joyce

Dostojevskij

28.4.

Závěrečné shrnutí

??, ?? (volná karta)

 

Poslední úprava: Blinková Pelánová Eva, Mgr. et Mgr., Ph.D. (04.02.2022)