PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Světová literatura II - OPNC2L112A
Anglický název: World literature II.
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 5 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Prerekvizity : OPNC2L107A
Je prerekvizitou pro: OPNC2L115A, OENLL2111Z
Je záměnnost pro: OKNC2L112A
Anotace -
dr. Soukupová Předmět je koncipován jako seznámení se základními díly světové literatury (poezie i prózy) konce 18. a dlouhého 19. století s přihlédnutím k jednotlivým uměleckým směrům, proudům, tendencím či soudobým aktuálním tématům. Cílem semináře by mělo být ohledávání způsobů, jak díla vznikající v odlišném historickém i kulturním kontextu zpřístupnit a přiblížit dnešním čtenářům. Vývoj světové literatury – od preromantismus, přes jednotlivé „romantismy“, realismus až k symbolismu a dekadenci – bude vsazen do relevantních historických souvislostí, ať již společenských, politických, ideologických či filozofických. Zohledněny budou i paralely či analogie mezi literaturou a výtvarným uměním, hudebními díly či filmem. V rámci semináře budou prakticky využity a ověřeny koncepty literární teorie (smrt autora, zacházení s časem, chronotopy, otázka vypravěče, kompoziční techniky aj.). dr. Pelánová Kurs představuje evropskou novověkou literaturu od Montaignových Esejí ke Goethovu Faustovi. Seznámíme se se střídáním epoch literárněhistorických: od manýrismu, přes baroko a klasicismus až k osvícenství a racionalismu 18. století. Porozumění textům, jejichž interpretace je těžištěm seminárních setkání, se opírá jednak rámcově o znalost historickou (náboženské války a jejich společenský dopad, budování evropských absolutistických monarchií, vzestup měšťanského stavu apod.) a potom a především o porozumění proměnám historické poetiky, o znalost žánrů a případně také konkrétní motiviky a topiky (výrazně u barokní poezie). Na této základně se budeme snažit coby poučení čtenáři a v příslušném historickém kontextu prožít přínos velkých figur, jako jsou Montaigne, Shakespeare, Racine nebo Goethe.
Poslední úprava: Blinková Pelánová Eva, Mgr. et Mgr., Ph.D. (07.10.2021)
Literatura

dr. Soukupová

Doporučená primární literatura:

 

Anglický gotický román. Praha, Odeon 1970

Arnim, Achim von: Mužíček z mandragory. Praha, Odeon 1973

Austenová, Jane: Pýcha a předsudek. Praha, Academia 2006

Balzac, Honoré de: Lesk a bída kurtizán. Praha, Odeon 1985.

Baudelaire, Charles: Květy zla. Praha, Mladá fronta 1997

Bělyj, Andrej: Petrohrad. Praha, Odeon 1980

Bertrand, Aloisius: Kašpar Noci. Praha, Odeon 1989

Blake, William: Tygře, tygře, žhavě žhneš. Praha, Dokořán 2010

Brontëová, Charlotte: Jana Eyrová. Frýdek-Místek: Alpress 2007

Byron, George Gordon: Poutník z Albionu. Praha, Československý spisovatel 1981

Coleridge, Samuel Taylor: Píseň o starém námořníkovi. Praha, Odeon 1984

Puškin, Aleksandr Sergejevič: Povídky o lásce. Praha, Garamond 2017

De Quincey, Thomas: Zpověď požívače opia. Praha, Euromedia 2000

Dickens, Charles: Oliver Twist. Praha, Academia 2009

Dickens, Charles: David Copperfield. Praha, SNKLHU 1955

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Zločin a trest. Praha, Academia 2007.

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Bratři Karamazovi. Praha, Academia 2004.

Dumas, Alexandre: Tři mušketýři. Praha, SNKLHU 1956

Flaubert, Gustave: Paní Bovaryová. Praha, Odeon 2012.

Goethe, Johann Wolfgang: Utrpení mladého Werthera. Praha, Aurora 1995.

Gogol, Nikolaj Vasiljevič: Mrtvé duše. Praha, Odeon 2016

Hamsun, Knut: Hlad. Praha, Dybbuk 2019

Heine, Heinrich: Kniha písní. Praha, Professional publishing 2007.

Hoffmann, E. T. A.: Noční kousky. Praha Volvox Globator 2016

Hölderlin, Friedrich: Hyperion. Praha, Odeon 1988

Hugo, Victor: Chrám Matky Boží v Paříži. Praha, Academia 2009.

Huysmans, Joris-Karl: Naruby. Praha, Odeon 1979.

Chateaubriand, François-René de: Atala. Praha, Odeon 1973

James, Henry: Utažení šroubu. Praha 1994, 2006

Jezerní básníci. Praha, Mladá fronta 1999.

Keats, John: Déšť z plané růže. Praha, Vyšehrad 2018

Mallarmé, Stéphane: Faunovo odpoledne a jiné básně. Praha: Svoboda 1996

de Maupassant, Guy: Miláček. Praha, Garamond 2016.

Melville, Herman: Bílá velryba. Praha, SNKLHU 1956

Mickiewicz, Adam: Konrád Wallenrod – Dziady. Praha, SNKLHU 1954

de Musset: Alfred: Zpověď dítěte svého věku. Praha, Odeon 2015.

de Nerval, Gérard: Chiméry a Aurélie. Praha, BB art 2003.

Novalis: Modrá květina. Praha, Odeon 1971

Poe, Edgar Allan: Jáma a kyvadlo a jiné povídky. Praha, Odeon 1978

Plameny v zrcadle: Francouzské básně v próze. Havlíčkův Brod: Petrkov 2015

Puškin, Aleksandr Sergejevič: Evžen Oněgin. Praha, Garamond 2017

Rimbaud, Arthur: Sezóna v pekle – Iluminace – Dopisy vidoucího. Praha, Garamond 2014

Rachilde: Věž lásky. Praha, Přítel knihy 1928

Rodenbach, Georges: Mrtvé Bruggy. Bratislava: Smetana 1982

Scott, Walter: Ivanhoe. Praha, Albatros 1989.

Shelley, Percy Bysshe: Odpoutaný Prométheus. Praha, Mladá fronta 1962.

Shelleyová, Mary Wollstonecraft: Frankenstein. Praha: XYZ 2008.

Słowacki, Juliusz: Já Orfeus. Praha, BB Art 1987

Stendhal: Červený a černý. Praha, Odeon 2015.

Sterne, Laurence: Život a názory blahorodého Tristrama Shandyho. Praha, Academia 2014

Thoreau, Henry David: Walden aneb Život v lesích. Voznice, Leda 2019

Tolstoj, Lev Nikolajevič: Anna Karenina. Praha, Československý spisovatel 2009.

Tolstoj, Lev Nikolajevič: Vojna a mír. Praha, Odeon 2010.

Tušivá rozpomnění: jezerní básníci. Praha, Jitro 2010.

Twain, Mark: Dobrodružství Toma Sayera, Dobrodružství Huckelberryho Finna, Odeon 1976

Valéry, Paul: Básně. Praha, BB art 2001

Verlaine, Paul: Saturnské básně – Galantní slavnosti – Romance beze slov. Praha, Garamond 2016

Whitman, Walt: Stébla trávy. Praha, Garamond 2016

Wilde, Oscar: Obraz Doriana Graye. Praha, Dobrovský 2013.

Zola, Émile: Břicho Paříže. Praha, Odeon 1969.

Zola, Émile: Germinal. Praha, Dobrovský 2015.

 

 

Doporučená sekundární literatura:

 

Abrams, Howard Meyer: Zrcadlo a lampa. Praha, Triáda 2001.

Bachtin, Michail Michailovič: Román jako dialog. Praha, Odeon 1980.

Blinková Pelánová, Eva. Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014.

Coblenceová, Françoise: Dandysmus: Povinnost pochybnosti. Praha, Prostor 2003.

Fischer, Jan Otokar: Balzac, Stendhal a základní otázky realismu. Praha, Svoboda 1979.

Forková, Veronika, Chamonikolas, Kryštof (eds.): Romantyzm a romantismus: Metamorfózy a analogie v moderní polské a české literatuře. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2008.

Hodrová, Daniela: Hledání románu. Kapitoly z historie a typologie žánru. Praha, ČS 1989.

Horyna, Břetislav: Dějiny rané romantiky: Fichte, Schlegel, Novalis. Praha: Vyšehrad, 2005.

Housková, Anna, Svatoň, Vladimír (eds.): Pokusy o renesanci Západu: literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016.

Hrbata, Zdeněk; Procházka, Martin: Romantismus a romantismy. Praha, Karolinum 2005.

Hugo, Victor: Předmluva ke Cromwellovi, Praha: KANT, 2006

Krolop, Kurt, Stromšík, Jiří: Eseje o německé romantice. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2013.

Lagarde, André, Laurent, Michard: Francouzská literatura 19. století. Praha, Garamond 2008.

Nietzsche, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha, GRYF 1993.

Ondráš, František. Arabský román: vznik a vývoj uměleckého žánru (1830–1930). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017.

Poe, Edgar Allan: Filozofie básnické skladby, in: týž: K podstatě básnictví. Praha, Symposion 1928.

Pokorný, Jindřich: Kniha o Faustovi, Praha: Mladá fronta, 1982.

Svatoň, Vladimír: Román v souvislostech času. Praha, Malvern 2009.

Taine, Hippolyte: Studie o dějinách a umění. Praha, Odeon 1978.

Todorov, Tzvetan: Úvod do fantastické literatury. Praha: Karolinum, 2010.

Topinka, Miloslav: Vedle mne jste všichni básníci: Zlomky a skici k Jeanu Arthurovi Rimbaudovi, Praha: Revolver Revue 2020

Wordsworth, William: Předmluva k Lyrickým baladám, in Jezerní básníci, Praha: Mladá fronta 1999.

dr. Pelánová

Povinná literatura k předmětu:

Auerbach, Erich: „L’humaine condition“, in Mimesis, Praha: Mladá fronta, 1968, s. 251–277. Přeložili Vladimír Kafka, Miloslav Žilina, Rio Preisner.

Černý, Václav: „Baroko a jeho poezie“, in: Kéž hoří popel můj, Praha: Mladá fronta, 1967, s. 261–270.

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Přeložili Albert Vyskočil a Timotheus Vodička. Praha: Odeon, 1975.

Goethe, J. W.: Faust. Přeložil Otokar Fischer.

Goethe, J. W.: Viléma Meistera léta učednická. Přeložili Vojtěch Jirát a Erik Adolf Saudek. Praha: SNKLHU, 1958.

Hvězda v noci, duha ve dne. Přeložil Jiří Pelán. [Čtyři básníci evropského baroka.] Zblov: Opus, 2015.

Choderlos de Laclos, Pierre-Ambroise-François. Nebezpečné známosti. Přeložila Dagmar Steinová.

Montaigne, Michel de: Eseje. Přeložil Václav Černý. Praha: Arbor vitae, 2021 (v tiráži chybně 2008).

Pokorný, Jindřich a kol. Kniha o Faustovi: jak vznikla pověst o tomto mudrcovi, taškáři, kouzelníkovi a učenci, jak pronikla do literatury i na jeviště a proč se znovu a znovu rodí. Praha: Mladá fronta, 1982

Prévost, Antoine François. Manon Lescautová. Přeložila Jaroslava Vobrubová-Koutecká. Praha: SNKLHU, 1954.

Quevedo y Villegas, Francisco de: Život rošťáka. In: Tři španělské pikareskní romány. Přeložil Eduard Hodoušek. Praha: Odeon, 1980.

Racine, Jean. Faidra. Přeložil Gustav Francl. Praha: Orbis, 1960.

Růže ran: z německé lyriky XVII. věku. Přeložil Erik Adolf Saudek. Doslov Vojtěch Jirát. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959.

Shakespeare: Sonety. Přeložil Martin Hilský. Přeložil Jiří Josek. Přeložil z části Erik Adolf Saudek (in Labuť a růže).

Spizer, Leo: „Quevedovo umění v jeho Životě rošťáka“. In Stylistické studie z románských literatur, řeložili Jiří Pelán a Jiří Stromšík, Praha: Triáda, 2010, s. 198–268.

Sterne, Laurence: Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho. Přeložil Aloys Skoumal. Praha: Academia, 2014.

Voltaire: Candide. Přeložil Radovan Krátký.

 

Doporučená literatura:

Alewyn, Richard: „Gestalt als Gehalt: Der Roman des Barocks“. In Týž, Probleme und Gestalten. Frankfurt: Suhrkamp, 1982, s. 117–132.

Anderegg, Johannes. Nebeské a ďábelské: proměny lidství a Goethův Faust. Přeložil Martin Pokorný. Praha: Malvern, 2018.

Defoe, Daniel: Moll Flandersová. Přeložila Gerta Pospíšilová. Praha: Odeon, 1983

Diderot, Denis: O umění. Přeložil Jan Binder. Vybrala a uspořádala Růžena Grebeníčková. Praha: Odeon, 1983.

Fielding, Henry. Tom Jones. Přeložila Eva Kondrysová. Voznice: Leda, 2009.

Forman, Miloš: Valmont, 1989 (film).

Goethe, J. W.: Spříznění volbou. Přeložil Erik Adolf Saudek. Praha: SNKLU, 1965.

Herder, Johann Gottfried: Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře. Přeložil Jan Binder. Praha: OIKOYMENH, 2006.

Kéž hoří popel můj: z poezie evropského baroka. Vybral, sestavil a doslov napsal Václav Černý. Praha: Mladá fronta, 1967.

Kučera, Jan Pavel. Molière: moralista a posměváček. Praha: Paseka, 2006.

Molière: Lakomec; Misantrop; Tartuffe. Přeložili Erik A. Saudek, J. Z. Novák, František Vrba Praha: Mladá fronta, 1966.

Pelán, Jiří: „Klasicismus – geneze a vývoj“. In: Tureček, Dalibor a kol. Český a slovenský literární klasicismus: synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2017, s 15–76.

Saudek, E. A.: Labuť a růže: překlady poezie od Shakespeara k Rilkovi. Praha: Aurora, 1997.

Sévigné, Marie de Rabutin Chantal: Rozhovory na dálku: výbor z dopisů. Přeložila Alena Hartmanová. Praha: Odeon, 1977.

Stromšík, Jiří: „Grimmelshausen a barokní literatura“. In Týž, Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi: kapitoly z německé literatury. Jinočany: H & H, 1994, s. 9–18.

Poslední úprava: Soukupová Klára, Mgr., Ph.D. (03.01.2022)
Sylabus

dr. Soukupová

Tematické bloky:

1) Romantismus jako kulturně-historická epocha i transhistorický pojem: charakteristické rysy romantismu, literární žánry, postavy, témata, zobrazení přírody, romantická tragika i ironie, preromantismus (Sturm und Drang, J. W. Goethe, F. Schiller, J. G. Herder)

2) Německý romantismus a jeho nábožensko-mystická povaha, romantický anarchismus, hororová povídka (Novalis, L. Tieck, W. H. Wackenroder, F. Hölderlin, H. Heine, E. T. A. Hoffmann aj.)

3) Francouzský a anglický romantismus, varianty historického románu a proměny titánství G. G. Byron, S. T. Coleridge, W. Wordsworth, P. B. Shelley, W. Scott, A. Dumas, V. Hugo, F. R. de Chateuabriand aj.)

4) Specifické rysy ruského a polského romantismu (A. S. Puškin, M. J. Lermontov, A. Mickiewicz)

5) Postromantismus a nástup realismu: absurdita romantismu a grotesknost sentimentalismu (G. Flaubert, Stendhal)

6) Realismus a naturalismus v literatuře a výtvarném umění: sociologické a kulturní předpoklady realismu a naturalismu, otázka zobrazení, psychologizace postav (H. de Balzac, G. de Maupassant, G. Flaubert, É. Zola, F. M. Dostojevskij, A. P. Čechov, L. N. Tolstoj, H. Ibsen, M. Twain)

7) Pozitivismus v umění, filozofii a umělecké kritice (H. Taine, É. Hennequin)

8) Francouzští prokletí básníci, anglický a francouzský dandysmus, nástup dekadence, symbolismu a impresionismu (Ch. Baudelaire, P. Verlain, A. Rimbaud, Th. Gautier, J. B. d´Aurevilly aj.)

9) Ontogeneze modernismu, modernity a moderny, předstupně avantgardy: vymezení pojmů v rámci sociologických, uměleckých a kulturních proměn na konci 19. století

dr. Pelánová

 

datum

téma

Programové teze

Texty

11. 10.

+18. 10

Úvod do předmětu. Montaigne

Žánr eseje a jeho vývoj u Montaigne. Náboženské války a vratkost světa. Křesťanský stoicismus jako lék proti nejistotě.

O výchově dětí, O umění rozmlouvat

 

 

(+ E. Auerbach)

25. 10.

Baroko – úvod.

Barokní evropská lyrika

Významné žánry.

Manýrismus, petrarkismus.

Vztah k renesanci, proměna světonázoru, hodnot životních i uměleckých.

Michelangelo, T. Tasso, W. Shakespeare, G. Herbert, J. Donne, P. Fleming

(+ V. Černý)

29. 11

Pikareskní román

Postava pícara, koncept odkouzlení (desengaño) a problém poznání světa. Síla ducha a význam ostrovtipu.

Quevedo: Život rošťáka (licenciát Cabra)

 

(+ L. Spitzer, J. Stromšík, R. Alewyn)

6. 12 +13. 12.

Klasicismus – úvod. Drama

Normativnost klasické poetiky (kritika Corneillova Cida od J. Chapelaina, poetika N. Boileaua).

Racine: Faidra nebo Molière: Misantrop

 

(+ J. Pelán, J. P. Kučera)

samostudium

Osvícenství

Víra v rozum, dějinný optimismus a představa organického pokroku. Anglický deismus. Nástup „měšťanského“ umění v Německu. Diderotova (a Lessingova) teorie umění. Pojem génia.

Voltaire: Candide

Goethe: Metamorfóza rostlin

 

 

 

 

(+ Diderot)

20 12.

Vývojový román 18. století

Defoe, Fielding, Sterne; volná esejističnost a instance vypravěče bez nutnosti pravděpodobnosti a realistického efektu či sevřeného děje (potenciální alegoričnost, modelovost). Zdokonalení ctnosti a kompromis se světem jsou možné.

Goethe: Vilém Meister /

L. Sterne: Život a osudy blahorodého pana Tristrama Shandyho

3. 1.

Román v dopisech

Postava-typ: člověk a svět (Laclos). Nástup nové citovosti ve 2. pol. 18. stol.:  Rousseauova Nová Héloïsa, Goethův Werther.

Laclos: Nebezpečné známosti

samostudium

Goethův Faust

Výstavba dramatu, charakter a dvojnictví hlavních postav F. a Mefistofela, epizody (Markétka, Helena, sestup k Matkám, stavba hráze).

 

 

 

 

(+ Pokorný a kol., Anderegg)

Poslední úprava: Blinková Pelánová Eva, Mgr. et Mgr., Ph.D. (29.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu

dr. Soukupová

Zápočet se uděluje za účast na semináři, referát a odevzdaný seznam četby s náležitými bibliografickými údaji.

(V případě distanční výuky: zápočet se uděluje za aktivitu při zpracování online zadávaných úkolů a vypracování referátu. Zadání referátu a jeho podoba bude upřesněna v informacích k prvnímu semináři ZS.)

dr. Pelánová

Semestr je zakončen zápočtovým testem. Účast na něm je podmíněna systematickým samostudiem a přípravou zadávaných interpretačních okruhů k jednotlivým textům v čítance. Žádoucí je aktivní účast na společné interpretační práci v semináři, ať už při běžné výuce, nebo v on-line prostředí.

Poslední úprava: Blinková Pelánová Eva, Mgr. et Mgr., Ph.D. (29.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK