PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Souvislá praxe z anglického jazyka na SŠ s reflexí - OPNA3A033A
Anglický název: Teaching practice at higher secondary school with reflection
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 48 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Eva Skopečková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.
Prerekvizity : OPNA3A022A
Je korekvizitou pro: OPNA3A032A
Je prerekvizitou pro: OPNA3A043A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (08.09.2022)
Souvislá oborová praxe na SŠ s reflexí je zaměřena především na samostatné výukové výstupy studentů a jejich následnou reflexi, a to s ohledem na věková specifika studentů střední školy. Praxe bude sestávat ze dvou základních etap: (1) seznámení se s vybranou školou jako institucí, včetně relevantních kurikulárních dokumentů, a s třídami mentora prostřednictvím pozorování; (2) výkon samostatné pedagogické činnosti ve třídách mentora, a to jak ve spolupráci s mentorem, tak samostatně. Součástí praxe bude mino jiné pořízení videozáznamu jedné vyučovací hodiny a její reflexe s mentorem, tj. fakultním učitelem, a didaktikem AJ. V rámci reflexe praxe budou studenti pracovních skupinách 2-4 studentů vzájemně analyzovat a hodnotit videonahrávky svých vlastních vyučovacích hodin. Studenti rozšíří své profesního portfolio o relevantní materiály.
Deskriptory -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (08.09.2022)

Samostudium literatury 5 hodin

Práce se studijními materiály 10 hodin

Plnění průběžných úkolů 35 hodin

Seminární práce 15 hodin

Příprava na zápočet 7 hodin

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (08.09.2022)

Školní vzdělávací programy příslušných středních škol

Tituly dle individuálních potřeb studentů

doporučené:

BROWN, H. Douglas. Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. White Plains: Pearson Education, 2007, ISBN 978-0-13-612711-6.

GOWER, Roger, Diane PHILLIPS a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. New ed. Oxford: Macmillan Heinemann English language teaching, 1995. ISBN 04-352-4059-5.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3.

RICHARDS, Jack C. a LOCKHART, Charles. Reflective teaching in second language classrooms. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 1994. ISBN 05-214-5803-X.

SCRIVENER, Jim. Learning Teaching: the essential guide to English language teaching. Oxford:Macmillan, 2011. ISBN 978-0-23072984-1.

Společný evropský referenční rámec. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (08.09.2022)

(1) seznámení se s vybranou školou jako institucí, včetně relevantních kurikulárních dokumentů, a s třídami mentora prostřednictvím pozorování;

(2) výkon samostatné pedagogické činnosti ve třídách mentora, a to jak ve spolupráci s mentorem, tak samostatně. Součástí praxe bude mino jiné pořízení videozáznamu jedné vyučovací hodiny a její reflexe s mentorem, tj. fakultním učitelem, a didaktikem AJ. V rámci reflexe praxe budou studenti pracovních skupinách 2-4 studentů vzájemně analyzovat a hodnotit videonahrávky svých vlastních vyučovacích hodin. Studenti rozšíří své profesního portfolio o relevantní materiály.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (08.09.2022)

zápočet - 8 kreditů

aktivní práce v semináři a plnění úkolů v době přípravy na praxi

stoprocentní splnění úkolů v době praxe

odevzdání požadovaných materiálů v požadovaném termínu - portfolio, videonahrávka hodiny

závěrečný reflexivní pohovor

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK