PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané aspekty didaktiky anglického jazyka I - OPNA3A025A
Anglický název: Selected Aspects of English Language Didactics I
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 10 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Korekvizity : OPNA3A023A
Anotace -
Cílem kurzu je aplikace teoretických oborově-didaktických poznatků v kontextu 2. stupně základní školy. Studenti se seznámí s principy a způsoby tvorby základních kurikulárních dokumentů (RVP, příp. ŠVP) zejm. ve vztahu ke komunikační kompetenci, včetně mezinárodních standardů a jazykových zkoušek pro žáky ZŠ. Do kontextu výuky anglického jazyka na 2. stupni základní školy budou zasazena didaktická témata strukturovaná dle stěžejních faktorů vyučovacího procesu. Analýza a hodnocení videonahrávek vyučovacích hodin na 2. stupni základních škol umožní studentům dále přesněji identifikovat a hodnotit jednotlivé aspekty výuky cizího jazyka a zaměřovat tak své profesní vidění. Tematické celky: 1. faktory a proměnné ovlivňující osvojování cizího/druhého jazyka, jejich role a specifika ve výuce AJ na ZŠ 2. věk a kritická období 3. jazykové vlohy, jejich parametry, testování vloh a jejich vztah k inteligenci 4. anglický jazyk v RVP pro ZŠ, tvorba ŠVP pro předmět AJ 5. standardy pro ZŠ, standardizované jazykové zkoušky 6. vyučování AJ pro studenty se specifickými poruchami učení - symptomy 7. vyučování a testování AJ pro studenty se specifickými poruchami učení - akomodace (modifikace a kompenzace)
Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (27.01.2022)
Deskriptory -

samostudium literatury (12 hodin), práce se studijními materiály (25 hodin), plnění průběžných úkolů (30 hodin), příprava na zkoušku a zkouška (15 hodin)

 

Poslední úprava: Chalupský Petr, doc. PhDr., Ph.D. (02.02.2022)
Literatura -

Applied Language Learning, volume 9–10, Defense Language Institute (U.S.). Foreign Language Center, Defense Language Institute, Foreign Language Center, 1998

Steven Brown, Jenifer Larson-Hall. Second Language Acquisition Myths: Applying Second Language Research to Classroom Teaching. University of Michigan Press, 2012, ISBN 0472034987, 9780472034987

Vivian Cook, David Singleton. Key Topics in Second Language Acquisition. Multilingual Matters, 2014, ISBN 1783091827, 9781783091829

Judit Kormos, Anne Margaret Smith. Teaching Languages to Students with Specific Learning Differences. Multilingual Matters, 2012, ISBN 1847696228, 9781847696229

Nunan, D.  Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. ISBN 0-521-37915-6. (vybrané kapitoly)

Parrott, M. (1996). Tasks for Language Teachers. Cambridge University Press. ISBN: 0 521 42666 9.

Lourdes Ortega, Understanding Second Language Acquisition. Routledge, 2014, ISBN 144411705X, 9781444117059

John Santrock. Educational Psychology. 6th editionMcGraw-Hill, ISBN 0073525820, 9780073525822

Roumyana Slabakova. Second Language Acquisition. Oxford University Press, 2016, ISBN 0199687269, 9780199687268

Kurikulární dokumenty:

RVP pro ZŠ

ukázky ŠVP

Jan van Ek, John Trim. Waystage. CUP, 1991.

Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (27.01.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Požadavky ke zkoušce:

 • zkouška má jen písemnou část
 • test tvoří dvě části: část s uzavřenými položkami a část s otevřenými položkami
 • minimální skór: 70%
 • zkoušku je možné dvakrát opakovat
Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (27.01.2022)
Sylabus -

Tematické celky:

 1. faktory a proměnné ovlivňující osvojování cizího/druhého jazyka, jejich role a specifika ve výuce AJ na ZŠ
 2. věk a kritická období
 3. jazykové vlohy, jejich parametry, testování vloh a jejich vztah k inteligenci
 4. anglický jazyk v RVP pro ZŠ, tvorba ŠVP pro předmět AJ
 5. standardy pro ZŠ, standardizované jazykové zkoušky
 6. vyučování AJ pro studenty se specifickými poruchami učení - symptomy
 7. vyučování a testování AJ pro studenty se specifickými poruchami učení - akomodace (modifikace a kompenzace)
 8. vybrané mýty v učení a vyučování anglického jazyka

Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (27.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky zakončení předmětu:

 • 80% docházka
 • aktivita v seminářích
 • seminární práce
 • splnění zkouškového testu (jen písemná forma)
Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (27.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK