PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aspekty genderu v literatuře - OPNA2A121B
Anglický název: Aspects of Gender in Literature
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Bernadette Higgins, M.A.
Vyučující: Bernadette Higgins, M.A.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (19.02.2018)
Tento kurz se zabývá genderovými přístupy ke studiu literatury, a to poezie i prózy. Zkoumá způsoby, jimiž je možno přistupovat ke kritické a do hloubky zaměřené četbě literárních děl s použitím genderu jako analytického nástroje, ale jde též za texty samotné a věnuje se mužské i ženské literární tradici. Dále se zabývá dopadem feminismu na literárněvědná studia. Zaměříme se na díla 20. století a budeme se přitom věnovat otázce vztahů mezi muži a ženami, jak je podávají autoři, kteří odráželi a nebo zpochybňovali kulturní a společenské hodnoty své doby. Četba se bude týkat čtyři hlavních oblastí: obecného historického přehledu literatury a genderu, včetně studia nejvýznamnějších teoretiček (Showalterová, Moi), dále genderu v literatuře autorek první poloviny 20. století, včetně Katherine Mansfield a Virginia Woolfové, literaturou odrážející dopad tzv. druhé vlny feminismu v 60. letech 20. století, včetně děl Adrienne Richové a Doris Lessingové a literaturou odrážející kulturní a etnickou rozmanitost, jakou představují např. Toni Morrisonová, či Alice Walkerová. Tento kurz také seznamuje studenty s formami a proudy literární kritiky a interpretace, věnujími pozornost zobrazování mužů a žen, pojetí maskulinity a feminity či sexuální politice, včetně postmoderních interpretací genderu.
Deskriptory
Poslední úprava: Bernadette Higgins, M.A. (30.01.2021)
Distanční výuka předmětu bude probíhat v online prostředí Zoom – studenti budou informováni o podrobnostech emailem a první hodina bude věnována seznámení s tímto prostředím. Nároky na docházku budou platit stejné jako při prezenční výuce.  
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (19.02.2018)

 

ADCOCK, F. ed., The Faber Book of 20th Century Women's Poetry. London: Faber and Faber, 1987.

BARRETT, M. ed., Virginia Woolf - Women and Writing, London: The Women's Press, 1996

BENHABIB, S.; BUTLER, J.; CORNEL, D.; FRASER, N. Feminist Contentions: A Philosophical Exchange. London: Routledge, 1996.

BOONER, F.; GOODMAN, L.; ALLEN, R.; JAMES, L.; KING, C. eds. Imagining Women - Cultural Representation and Gender, Cambridge: Polity Press,1992.

BORDO, S.; JAGGAR, A. eds. Gender/Body/Knowledge: Feminist Reconstructions of Being and Knowing. Rutgers University Press, 1989.

BUTLER, J. Gender Trouble: Feminism and the subversion of identity, London: Routledge, 1990.

CARR, H., ed. From My Guy to Sci-fi: Genre and Women's Writing in the Postmodern World, London: Pandora, 1989.

CIVELLO C.A. . Patterns of Ambivalence: The Poetry & Fiction of Stevie Smith. Columbia: Camden House, 1997.

CROWLEY, H.; HIMMELWEIGHT, S. eds., Knowing Women - Feminism and Knowledge, Cambridge: Polity Press, 1992.

Feminist Literary Theory: A Reader, 2nd Edition

EAGLETON, M., Feminist Literary Theory: A Reader, 2nd Revised Edition.

Wiley-Blackwell, 1995.

GILBERT, S.M & GUBAR, S. The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth Century Literary Imagination. New Haven & London: Yale University Press,1984.

GILBERT, S.M. & GUBAR, S. Feminist Literary Theory and Criticism: A Norton Reader. Norton, W. W. & Company, Inc., 2006.

HUMM, M. ed. Modern Feminisms, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1992.

JACKSON, S. Women's Studies - A Reader, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1993.

KAPLAN, C. "Speaking/Writing/Feminism," in On Gender and Writing ed. Michelene Wandor pp 51-60. London: Pandora, 1983.

LOVELL, T. Consuming Fiction, London: Verso, 1987.

MONTEFIORE, J. Feminism and Poetry: Language, Experience, Identity in Women's Writing. London: Rivers Oram Press/Pandora Press 2003.

RADCLIFFE RICHARDS, J. The Sceptical Feminist, London: Penguin, 1991.

REES-JONES, D. Consorting with Angels: Essays on Modern Women Poets. Bloodaxe Books Ltd., 2005.

SELDEN, R.; WIDDOWSON, P. A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory, 3rd edition, Lexington: The University Press of Kentucky, 1993.

SHOWALTER, E. Speaking of Gender, London: Routledge, 1983.

SHOWALTER, E. A Literature of Their Own: From Charlotte Bronte to Doris Lessing, expanded and revised, London: Virago, 1991.

SPENDER, D. Mothers of the Novel, London: Pandora, 1987.

SPENDER, D. Man Made Language, London: Routledge, 1985.

STRINATTI, D. Introduction to Popular Culture, London: Routledge, 1995.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (19.02.2018)

·         What is gender – basics and historical overview? A familiarisation of some of the ideas and debates surrounding the concept of gender. A consideration of the work and impact of the “First Wave” of feminist criticism, particularly Virginia Woolf and Simone de Beauvoir.

·         Gender and language and representation in popular culture (media, advertising etc.)

          Gender and language, Semiology – signs and meanings.

·         Gender and literature. Feminist literary criticism and the questioning of the traditional literary canon, e.g. Toril Moi, Dale Spender.

·         Literature from the early 20th century – Katherine Mansfield, Kate Chopin

·         Poetry – Sylvia Plath, Stevie Smith

·         Literature and 'the angel in the house – Tillie Olsen, Fay Weldon, Doris Lessing (Betty Friedan, Pat Mainardi)

·         Literature from the second wave period – Adrienne Rich, Margaret Atwood, Alice Munro (Kate Millett, Shulamith Firestone, Valerie Solanas)

·         Literature of diversity – Alice Walker (Angela Davis, Barbora Smith)

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (19.02.2018)

Full attendance, an oral presentation at one of the seminars, the production of a paper based on your own research at the end of term. The course is seminar based and your full participation in debates will be encouraged.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK