Klauzurní práce z anglického jazyka - lingvistika - OPNA1A120A
Anglický název: Comprehensive exam - English linguistics
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KLP [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
Atributy: Klauzurka N AJ3
Korekvizity : OPNA1A117A, OPNA1A118A, OPNA1A119A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (26.01.2023)
Předmět prověřuje vědomosti a analytické dovednosti získané ve všech povinných lingvistických kurzech během bakalářského a magisterského studia, jakož i praktické formulační dovednosti na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce. Zkouška probíhá v písemné formě a vychází z ukázky autentického vzorku textu velikosti přibližně poloviny standardní stránky A4. Během čtyř hodin se očekává samostatná komplexní analýza ukázky z hlediska všech povinných lingvistických disciplín zejména s ohledem na povinnou část/povinné části, přičemž pozornost věnovaná langovým a parolovým disciplínám má být vyvážená. Výstup má podobu souvislého pojednání či eseje. Hodnocení bere v úvahu relevantnost, reprezentativnost a rozmanitost výběru jevů z každé disciplíny, kvalitu a hloubku analýzy odborné i formulační úroveň analýzy.
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (20.02.2020)

ZÁKLADNÍ PRAMENY:

CRYSTAL, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language, 1995. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-40179-8.

CRYSTAL, D.and DAVY, D. Investigating English Style. London: Routledge, 2013 (1969). ISBN978-0-582-55-011-7.

DUŠKOVÁ, L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 4. vyd. Praha: Academia, 2012. 978-80-200-2211-0.

ESSER, J. Introduction to English Text-Linguistics. Peter Lang. Frankfurt am Main, 2009. ISBN 978-3-631-56003-7.

GREENBAUM, S., QUIRK, R. A Student’s Grammar of the English Language. Harlow: Longman, 1990. ISBN 0-582-05971-2.

HALLIDAY, M.A.K. a R. HASAN. Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective. Oxford: Oxford University Press. 1985. ISBN:0-19-437154-9.

HUDDLESTON, R., PULLUM, G. K. A Student’s Introduction to English Grammar. 1. vyd. Cambridge: CUP, 2005. ISBN 978-0-521-61288-3.

PEPRNÍK, J. English Lexicology. Olomouc: Univerzita Palackého. 2001. ISBN 80-244-0265-3.

QUIRK, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language. 2nd Revised edition. London: Longman, 1985. ISBN 978-0582517349.

ROACH, P. Phonetics and Phonology. A Practical Course. 4. vyd. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town: Cambridge University Press. 2009. ISBN 978-0-521-71740-3.

SCOVEL, T.: Psycholinguistics. Oxford: Oxford University Press. 1998.ISBN 978-0194372138. HOLMES, J. An Introduction to Sociolinguistics. 4th edition. London: Routledge, 2013. ISBN 978-1408276747.

ŠTEKAUER, P. Rudiments of English Linguistics. Prešov: Slovakontakt. 2000. ISBN 80-88876-04-4.

VERDONK, P. Stylistics. Oxford: Oxford University Press. 2003. ISBN 0-19-437240-5.

WIDDOWSON, H.G. Discourse Analysis. Oxford: Oxford University Press. 2007. ISBN 978 O 19 4389211

YULE, J.: Pragmatics. Oxford Introductions to Language Study. Oxford: Oxford University Press. 2nd ed. 1996. ISBN 0194372073

YULE, G.: The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press. 4th ed. 2010 ISBN 978-0-521-74922-0.

 

Doporučené prameny se uvádějí v sylabech povinných lingvistických předmětů.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (20.02.2020)

Splnění formulační úrovně C2 (CEFR) a předepsaného minimálního rozsahu eseje/kompozice

Adekvátní uplatnění příslušné terminologie

Hluboký vhled do všech povinných lingvistických předmětů

Vyvážená pozornost věnovaná languovým a parolovým povinným disciplínám

Faktická (věcná) správnost postřehů

Dostatečně hluboká analýza povinných částí ukázky

Logická výstavba kompozice/eseje, schopnost náležitě argumentovat

Schopnost vzájemně usouvztažnít a interpretovat zjištění