PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kurz turistiky, her a pobytu v přírodě - OPMN0T119A
Anglický název: The course of Tourism, Games and Outdoor activities
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / 120 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
PaedDr. Jana Hájková
prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Bc. Michael Kupilík
PaedDr. Ladislav Pokorný
Mgr. Milena Vagaja, Ph.D.
Bc. Jakub Wágner
Prerekvizity : OPMN0T110A
Je záměnnost pro: OKMN0T119A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (03.03.2023)
Kurz je zaměřen na didaktiku a organizaci turistické činnosti a pobyt v přírodě. Způsoby a metody využití jednotlivých činností v kolektivu dětí na 1. stupni ZŠ. Zásady bezpečnosti, výběr a organizace školy v přírodě. 1. Tábornické dovednosti, práce s přírodními materiály, základní znalosti přírody, ekologie 2. Orientace v přírodě, základy orientačního běhu 3. Cvičení a hry v přírodě 4. Netradiční hry – softbal, ringo, lakros atd. 5. Cykloturistika, ovládání kola, jízda zručnosti, základy bezpečnosti 6. Pěší a vodní turistika, ovládání plavidla, základy bezpečnosti Lanové dráhy Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky a při podávání záchrany a dopomoci.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (30.10.2019)

Ověřit a vyzkoušet možnosti výuky v přírodním prostředí.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D. (06.02.2022)

Kurz - 7 dní

praktická výuka: 42 hodin

příprava na výuku a samostudium: 12 hodin

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (30.10.2019)

Povinná literatura

DVOŘÁKOVÁ, H., ENGELTHALEROVÁ, Z. A KOL. (2017) Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3308-4  

MAZAL, Ferdinand. Pohybové hry a hraní. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000, 292 s. Kdo si hraje, nezlobí. ISBN 80-85783-29-0.

LANDA, Pavel a Jitka LIŠKOVÁ. Rekreační cyklistika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 61 s. ISBN 80-247-1631-3.

 

KIRCHNER, Jiří a Jan HNÍZDIL. Orientační hry nejen do přírody. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 100 s. Děti a sport. ISBN 80-247-0798-5.

 

NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Vyd. 7. Praha: Portál, 2014, 325 s. ISBN 978-80-262-0628-6.

 

Doporučená literatura

NEUMAN, Jan. Turistika a sporty v přírodě: [přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 197 s. ISBN 80-7178-391-9.

 

NEUMAN, Jan, Ladislav VOMÁČKO a Soňa BOŠTÍKOVÁ. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 315 s. ISBN 80-7178-292-0.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (30.10.2019)

Využití her, cykloturistiky a jiných pohybových aktivit v přírodě.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (30.10.2019)

Aktivní účast v plném rozsahu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK