PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Cizí jazyk – ruština V: Úvod do jazyka a morfologie - OPMN0R204B
Anglický název: a
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
Neslučitelnost : OPMN0R203B
Prerekvizity : OPMN0R196B
P//Je prerekvizitou pro: OPMN0R266B, OPMN0R267B, OPMN0R281B, OPMN0R277B, OPMN0R268B
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK