Cizí jazyk – angličtina III - OPMN0A189B
Anglický název: Foreign language - English III
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 78 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Gajdošíková
Prerekvizity : OPMN0A185B
Je prerekvizitou pro: OPMN0A193B
Je záměnnost pro: OKMN0A189B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Jedná se o třetí semestr pětisemestrálního kurzu. Systematicky se pracuje s učebnicí Insight od Oxford University Press a rozvíjejí se řečové dovednosti studentů, a to v oblasti mluvního projevu, čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním a psaní s rostoucím důrazem na správnost, plynulost a komplexnost jazykového projevu. Texty a nahrávky jsou všestranně využívány; studenti jsou stimulováni k jasnému formulování názoru k jejich obsahu. Systematicky se rozšiřuje slovní zásoba zejména o kolokace, idiomy, frázová slovesa a abstraktní pojmy. Studenti jsou vedeni k chápání mluvnice jako systému a jejich znalosti v této oblasti se rozšiřují o jevy vyskytující se v probíraných textech. Kurz je nabízen ve dvou jazykových úrovních - mírně a středně pokročilí.
Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Cíl předmětu -
Cílem předmětu je rozvoj cizojazyčné komunikační kompetence studentů z předpokládané vstupní úrovně A1/A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky k úrovni A1+/A2+ pro nižší úroveň a B1+ pro vyšší úroveň.
Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Deskriptory -

Přímá výuka: 24 hodin; plnění průběžných úkolů: 16 hodin; příprava na zápočet: 20 hodin

Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Literatura -

Povinná literatura (mírně pokročilí):

WILDMAN, J.; BEDDALL, J. Insight. Pre-Intermediate Student’s Book. Oxford: OUP, 2013. ISBN 978-0-19-401107-5.

 

Povinná literatura (středně pokročilí):

HANCOCK, P. Insight. Intermediate Workbook. Oxford: OUP, 2013. ISBN 978-0-19-401113-6.

WILDMAN, J.; MYERS, C.; THACKER, C. Insight. Intermediate Student’s Book. Oxford: OUP, 2013. ISBN 978-0-19-401108-2.

 

Doporučená literatura (obě jazykové úrovně):

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 8th ed. Oxford: OUP ELT, 2010. ISBN 0194799123.

Oxford Collocations Dictionary for students of English. Oxford: OUP, 2009. ISBN 978 0 19 4325387.
AYTO, J. Oxford Dictionary of English Idioms. Oxford: OUP, 2010 (3rd ed.). ISBN 978-0-19-431287-5.

McCARTHY, M.; O’DELL, F. English Collocations in Use. Cambridge: CUP, 2005. ISBN-10 0-521-60378-1.
SWAN, M. Practical English Usage. Oxford: OUP, 2005. ISBN-13: 978-0194420983.

Oxford Learner's Dictionary of Academic English. Oxford: OUP, 2014. ISBN 978-0-19-433350-4.

www.oup.com/elt/insight

www.bbc.com
www.usatoday.comwww.independent.co.uk

http://www.macmillandictionary.com/

http://www.helpforenglish.cz/ 

Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Sylabus -

MÍRNĚ POKROČILÁ ÚROVEŇ:

Gramatika a funkce:

 • zero/first/second conditional
 • ways of expressing the future
 • making offers and suggestions
 • asking for and giving advice

 Témata a slovní zásoba:

 • crime, war, terrorism
 • negative prefixes
 • globalisation, global issues
 • statistics
 • business
 • the English language

POKROČILÁ ÚROVEŇ:

Gramatika a funkce:

 • the passive
 • reported speech
 • have/get something done
 • complaining and asking people to do things

Témata a slovní zásoba:

 • advertising
 • describing amounts
 • trade
 • noun suffixes
 • adverb-adjective collocations
 • perception and observation
Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Vstupní požadavky
Přijetí do oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Předmět je zakončen písemným testem, minimum pro splnění je 65 %. Do výsledného hodnocení se odráží i jazyková úroveň. Podmínkou připuštění ke zápočtovému testu jsou max. 2 absence v seminářích. Na zápočtový test mají studující jeden řádný a jeden opravný pokus.

Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)