PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Historie ve veřejném prostoru: úvod do studia - OPDD1D105A
Anglický název: Public History - Introductory course
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 24/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:10 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Anotace
Cílem předmětu je uvést do tématiky, přiblížit jeho funkci a význam, ukázat příklady dobré praxe. Učí studenty analyzovat přístupy veřejnosti k historii a vhodnými metodami jí naopak prezentovat výsledky historické práce. Představuje různé formy historické kultury a historické paměti, jejich proměny v čase a prostoru, poskytuje znalosti potřebné pro tvorbu, organizaci, realizaci a evaluaci vzdělávacích koncepcí a edukačních programů v oblasti péče o kulturní krajinu, hmotné i nehmotné kulturní dědictví.
Poslední úprava: Beránková Iva, PhDr. (11.09.2020)
Literatura

Výběr z literatury:

ANDERSON, Gail (ed.), Reinventing the Museum. Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift,  Walnut Creek 2004.

BENEŠ, Z.: Historický text a historická kultura, Praha 1995

BRABCOVÁ, A. (ed.), Brána muzea otevřena. Průvodce na cestě muzea k lidem a lidi do muzea, Náchod: JUKO 2003, ISBN 80-86213-28-5.

CAUVIN, T. Public History. A Textbook of Practice, New York 2016.

COPELAND, Tim, European Democratic Citizenship, Heritage Education and Identity. Strasbourg 2006.

ČINÁTL, Kamil. Naše české minulosti, aneb, jak vzpomínáme. Praha: NLN 2014. ISBN 978- 80-7422-291-7.

FOLTÝN D. a kol. Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe, Praha: KDDD Pedagogické fakulty UK v Praze 2008. ISBN 978-80 -7290-352-8.

FOLTÝN, D. – HAVLŮJOVÁ, H. (ed.), Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit, Praha: Pedf.UK, 2013, ISBN 978-80-7290-729-8.

HALBWACHS, Maurice. Kolektivní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství. 2009. ISBN 978-80-7418-016.

HOLDEN, J., Cultural Value and the Crisis of Legitimacy: Why Culture Needs a Democratic Mandate, London 2006.

JAGOŠOVÁ, Lucie, JŮVA, Vladimír a MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika: metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 298 s. Kultura a edukace; sv. 1. ISBN 978-80-7315-207-9.

LÜCKE, M. – ZÜRNDORF, I. Einführung in die Public History. Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht 2018, ISBN 978-3-8252-4909-0.

MÜTTER, B. – SCHÖNEMANN, B. – UFFELMANN, U. (Hrsg): Geschichtskultur. Theorie – Empirie – Pragmatik. Weinheim 2000

NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius loci, Praha: Dokořán, 1994. ISBN 978-80-7363-303-5.

OSWALD, V. – PENDEL, H.-J. (hg.). Geschichtskultur. Die Anwesenheit von Vergangenheit in der Gegenwart, Schwalbach/Ts. 2009.

ŠOBÁŇOVÁ, Petra: Edukační potenciál muzea. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.   ISBN 978-80-244-3034-8.

ŠTORCHOVÁ, L. a kol., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, 2014. ISBN 978-80-8721-87-2.

TILDEN, F., Interpreting Our Heritage, Chapel Hill 1967.

WOLFRUM, E. Geschichte als Waffe. Vom Kaiserreich bis zu Wiedervereinigung, Göttingen 2001.

Poslední úprava: Beránková Iva, PhDr. (11.09.2020)
Sylabus

Hlavní témata: Pojetí Historie ve veřejném prostoru (Public History); Interpretace a prezentace minulosti; Politika paměti a paměťové instituce; Historie a paměť krajiny; Sociální dějiny umění a kulturní historie; Interpretační strategie pro potřeby kulturních institucí a státních úřadů; Spolupráce se školami a dalšími vzdělávacími institucemi.

Poslední úprava: Beránková Iva, PhDr. (11.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK