PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aktuální problémy historické vědy - OPDD1D101A
Anglický název: Current Problems in History Studies
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 8/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Záměnnost : OD0805001
Je záměnnost pro: OD0805001
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Iva Beránková (11.09.2020)
Studijní předmět představuje cyklus přednášek a seminářů, zaměřených na základní problémy českých a obecných dějin, na aktuální stav výzkumu a jeho směřování. Jednotliví vyučující se budou zabývat konkrétními tématy i metodologickými aspekty jejich řešení. Základní rozdělení kombinuje časové a věcné hledisko.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Iva Beránková (11.09.2020)

According to the field of thesis.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Iva Beránková (11.09.2020)

Hlavní témata: Staré civilizace a raný středověk, Středověk vrcholný a pozdní, Raný novověk, 19. století, 20. století, Soudobé dějiny, Církevní dějiny, Dějiny školství a vzdělanosti, Dějiny vizuální kultury, Soudobá historiografie, Historická geografie, Kulturní dědictví, Didaktika dějepisu.

Součástí předmětu bude i „historická dílna“ s významnými odborníky mimo PedF a ze zahraničí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK