PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Orientační praxe ve škole - OPBZ0P108B
Anglický název: Orientation practice at school
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (200)
letní:neurčen / neurčen (200)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
PhDr. Jana Kočí, Ph.D.
Mgr. Dominika Koperová, Ph.D.
PhDr. Olga Kozánková, Ph.D.
Mgr. Marta Kuhnová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Mikeska
PaedDr. František Parkan
PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Prerekvizity : OPBZ0P103A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Klára Eliášková, Ph.D. (12.09.2022)
V průběhu semestru studenti navštíví různá zařízení: základní školu - 1. a 2. stupeň, různé typy středních škol. Formou společných exkurzí se seznámí s reálnými podmínkami pedagogické praxe. Při návštěvách škol a vyučovacích hodin si studenti pořizují písemné záznamy o průběhu praxe. Praxe je zakončena reflexním seminářem. S podrobnostmi o průběhu praxe a s konkrétními metodickými pokyny budou studenti seznámeni garantem praxí před jejím zahájením. O konkrétních podmínkách je možné se informovat u garanta/učitele paralelní skupiny.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Klára Eliášková, Ph.D. (12.09.2022)
Cílem tohoto předmětu je podpořit zájem studentů o učitelské obory a motivovat je k dalšímu vzdělávání, včetně pokračování v magisterském studiu zaměřeném na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ a SŠ.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Mikeska (13.10.2022)

Termíny návštěv škol & pedagogických zařízení:

 

Dle dohody na seminiři 

 

 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Klára Eliášková, Ph.D. (12.09.2022)

Musilová, M. Individuální praxe - metodika a cvičebnice. Olomouc: UP, 2004. ISBN 80-244-0854-6.

Musilová, L.; Musil, J. Asistentská praxe. Olomouc: OU, 2001. ISBN 80-244-0297-1.

Švec, V.; Filová, H.; Šimoník, O. Praktikum didaktických dovedností. Brno: MU, 2000. ISBN 80-210-1365-6.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Klára Eliášková, Ph.D. (12.09.2022)

Pro udělení zápočtu je nutná účast na setkáních a zpracování písemných reflexí z náslechů (portfolia). 

Student má na získání zápočtu 3 pokusy, z toho 2 opravné.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Klára Eliášková, Ph.D. (12.09.2022)

Student vykoná praxi v rozsahu jednoho semestru (celkem 60 hodin činností za semestr):

2 hodiny úvodního semináře

4 hodiny závěrečného reflektivního semináře

18 - 20 hodin hospitační a reflektivní činnosti ve škole

34 - 36 hodin samostatné práce a plnění úkolů (vyplňování pozorovacích archů a tvorba portfolia, které bude prezentováno na závěrečném reflektivním semináři), včetně samostudia

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK