PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výběrový kurz I – filosofie člověka - OPBX2O125B
Anglický název: Elective Course I - Philosophy of Humanity
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (48)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Záměnnost : OPBX2O126B
Je záměnnost pro: OPBX2O126B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Filosofie o člověku uvádí studenty do problematiky základních paradigmat vymezení člověka v metafyzickém myšlení. Pojetí člověka jako animal rationale, imago Dei a ego cogito. Základy moderní filosofické antropologie v pojetích člověka jako homo faber, homo ludens, homo educandus a homo educans, homo viator, ens amans ad.
Poslední úprava: Pelcová Naděžda, doc. PhDr., CSc. (15.01.2021)
Cíl předmětu

Cílem kurzu je úvést studenty do problematiky filosofické antropologie, promýšlet základní existenciály zrození, smrti, svobody, jazyka, myšlení a činnosti.

Poslední úprava: Pelcová Naděžda, doc. PhDr., CSc. (15.01.2021)
Deskriptory

časová zátěž na studenta: 5 hodin studium filosofického pramene, 1 představení  ve formě referátu na semináři

Poslední úprava: Pelcová Naděžda, doc. PhDr., CSc. (19.01.2023)
Literatura

Pelcová, N.: Vzorce lidství? filosofické základy pedagogické antropologie. Praha: Portál 2010.
Tresmontant, C.: Bible a antická tradice. Praha, Vyšehrad 1998.
Freud, S.: Totem a tabu. Vtip. O člověku a kultuře.
Lévi-Strauss, C.: Myšlení přírodních národů, Smutné tropy, Mýtus a význam, Rasa a dějiny.
Foucault, M.: Dějiny šílenství. Praha 1993.
Scheler, M.: Místo člověka v kosmu. Ordo amoris, O studu, Můj filosofický pohled na svět.
Bergson, H.: Smích, Čas a svoboda.
Fink, E.: Hra jako symbol světa. Oáza štěstí.
Levinas, E.: Existence a ten, který existuje.

Poslední úprava: Pelcová Naděžda, doc. PhDr., CSc. (15.01.2021)
Sylabus

        

Kurz je tvořen 4 přednáškami a 5 semináři.

Témata přednášek:

Základní metafyzické figury lidství

- animal rationale, imago Dei a ego cogito

Homo ludens

Homo educans a homo educandus

Témata seminářů:

1. Narození a domov (literatura: Ricoeur Paul. Filosofie vůle I. Fenomenologie svobody. Praha:OIKOYMENH 2001, str. 436-472; Pešková Jaroslava. Umění narodit se. In časopis Sanquis. Odborný časopis pro zdravotníky a pacienty. Roč. I. 1/1999.; Patočka Jan. Přirozený svět jako filosofický problém. Praha:Orientace 1992.kap. III. Přirozený svět, str. 80-123.)

2. Smrt a konečnost (literatura Landsberg Ludwig, Zkušenost smrti, Praha: Vyšehrad 1990. str. 120-166.; Heidegger Martin, Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH 1996, kap. Možnost pobytu být celý a bytí k smrti, str. 266-296.; Šiklová Jiřina. Vyhoštěná smrt, Praha: Kalich 2013., Payne Jan. Smrt, jediná jistota. Praha: Triton 2008)

3. Řeč a komunikace (literatura Heidegger Martin: věc a Řeč in Básnicky bydlí člověk, Praha: OIKOYMENH 1993; Eco Umberto Hledání dokonalého jazyka. kap. Od Adama po confusio linquarum.; Gadamer Hans-Georg Člověk a řeč. Praha: OIKOYMENH 1999, kap. Člověk a řeč  a Řeč a porozumění.)

4. Svoboda a odpovědnost (literatura Sartre, J. – P. Existencialismus je humanismus, H. Arendtová: Čtyři cvičení v politickém myšlení. Krize výchovy a vzdělávání, A. Havlíček: Svoboda a odpovědnost u Hejdánka a Patočky https://rozmluvy.cz/spolecna-temata/svoboda-a-odpovednost/, L. Hejdánek? Filosof a politická odpovědnost https://rozmluvy.cz/spolecna-temata/svoboda-a-odpovednost/, J. Sokol, Jak vypadá svoboda? In: J. Sokol – Z. Pinc: Antropologie a etika. Praha 2003)

5. Vina a odpuštění (literatura: Buber Martin. Vina a pocit viny. In: Bolest a naděje. Deset esejů o osobním zrání. Praha: Vyšehrad 1992, str. 165-190.; Jaspers Karl. Otázka viny. Praha: MF 1969, Jankelévitch, V. Odpuštění. Praha: MF 1996, kap. 2 a 4., str. 73-130 a +93-203.)

6. Jiný a stejný (literatura: Waldenfels B. Znepokojivá zkušenost cizího. Praha: OIKOYMENH 1998, kap. 4, str. 65-99.; Lévinas E. Totalita a nekonečno (Esej i exterioritě). Praha: OIKOYMENH 1997, kap. II., str. 91-131.; Henriksen a Verlesen. Blízké a vzdálené. Boskovice: Albert 2000, kap. 1,3,6,7 a 8.)

 

 

Poslední úprava: Pelcová Naděžda, doc. PhDr., CSc. (19.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet získá student za aktivní účast na semináři.

Poslední úprava: Pelcová Naděžda, doc. PhDr., CSc. (15.01.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK