PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Logika - OPBX2O114A
Anglický název: The Logic
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 75 / 86 (87)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Tomáš Grulich, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Grulich, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Grulich, Ph.D. (07.10.2020)
Analytická a logická pravdivost; vztah vyplývání. Odchylnost gramatické a sémantické struktury vět. Neformální logika v osnovách ZSV. Základy výrokového počtu. Tradiční a moderní podoba logiky (vztahy na logickém čtverci, sylogistika a odlišnost přístupu moderní predikátové logiky). Úsudky a jejich zobrazení (Eulerovy a Vennovy diagramy). Negace vět. Definování. Struktura argumentace a argumentační vady.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Grulich, Ph.D. (07.10.2020)

Uvést studenty do základů moderní i tradiční logiky a teorie argumentace, s přihlédnutím k možnému využití ve výuce na SŠ.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Grulich, Ph.D. (07.10.2020)

[1] ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. SPN, Praha 1990.
[2] BENDOVÁ, K. Sylogistika. Karolinum, Praha 1998.
[3] DAMER, T. E. Attacking faulty reasoning : a practical guide to fallacy-free arguments. Wadsworth Publishing Company, Belmont, California 1995.
[4] EICHLER, B. - RYSKA, R. - SVOBODA, V. Základy společenských věd pro střední školy. Fortuna, Praha 1995.
[5] FUCHS, J. Filosofie - Úvod do filosofie : 1. Filosofická logika. Krystal OP, Praha 1993.
[6] GAHÉR, F. Logika pre každého. Iris, Bratislava 1994.
[7] JANSA, P. DP Logika jako součást předmětu "Základy společenských věd". FF UK Praha 2003.
[8] JAURIS, M. - ZASTÁVKA, Z. Základy neformální logiky. nakl. S & M, Praha 1992.
[9] KOLÁŘ, P. Argumenty filosofické logiky. Filosofia, Praha 1999.
[10] LIESSMANN, K. - ZENATY, G. O myšlení : Úvod do filosofie. Votobia, Olomouc 1994.
[11] NOVÁK, L. - DVOŘÁK, P. Úvod do logiky aristotelské tradice. TF JČU, České Budějovice 2007.
[12] PEREGRIN, J. Kapitoly z analytické filosofie. Filosofia, Praha 2005.
[13] SOUSEDÍK, P. Logika pro studenty humanitních oborů. Vyšehrad, Praha 1999.
[14] ŠTĚPÁN, J. Logika a logické systémy. Votobia, Olomouc 1992.
[15] TUGENDHAT, E. - WOLFOVÁ, U. Logicko-sémantická propedeutika. nakl. Petr Rezek, Praha 1997.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Grulich, Ph.D. (07.10.2020)

Plnění průběžně zadávaných úkolů. Prostudování zadaných úryvků z doporučené literatury.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Grulich, Ph.D. (07.10.2020)

Splnění písemného testu, případně jeho opravy, a splnění průběžně zadávaných úkolů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK