PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Užitá grafika 2 – autorská kniha - OPBW1V114A
Anglický název: Graphic Design 2 - Artist's book
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Prerekvizity : OPBW1V107A
Je prerekvizitou pro: OPBW1V149B, OPBW1V148B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (29.11.2021)
Pokračovací seminář v oboru vizuální komunikace. Knižní design, typografie, ilustrace dětské knihy. Základy práce s PC v prostředí grafických editorů. Historické proměny užité grafiky a grafického designu u nás a v evropské tvorbě od konce druhé světové války po současnost. Nejvýznamnější autoři, skupiny, styly a hnutí. Současný grafický design, materiály, techniky a výrazové prostředky. K tvorbě studenti využívají software Adobe Creative Cloud, dostupných freewarový programů i tradičních výtvarných technik a postupů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (05.02.2020)

Porozumět souvislostem role knižní tvorby ve vývoji evropské kultury, vzdělanosti a umění. Historie knižní tvorby v Čechách a v zahraničí. Práce na autorském cyklu výtvarných etud a experimentací. Reflexe, včetně analýzy (vlastního) tvůrčího procesu.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (28.01.2021)

Základní studijní literatura a studijní pomůcky
HOLLIS, R. Stručná historie grafického designu. Praha: Rubato, 2015.
KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. Brno:ComputerPress, 2000.
PECINA, M. Knihy a typografie. Brno: Host, 2012.
ŠTORM, F. Eseje o typografii. Praha: Revolver Revue 2008.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Illustrator CS6 – Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2013.
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe InDesign CS6 – Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2013.
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Photoshop CS6 – Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2013.
AMBROSE, G. HARRIS, G. Typografie.  Brno: Computer Press, 2010.
BHASKARANOVÁ L. Design publikací. Praha: Slovart, 2007.
BLAŽEJ, B. Grafická úprava tiskovin. Praha: SPN, 1990.
BOHATCOVÁ, M. Česká kniha v proměnách staletí. Praha: Panorama, 1990
DRUCHER, J. The Century of Artist Book. NY: Granary Books, 1995.
DUSONG, J. L., SIEGWARTOVÁ, F. Od olova k počítačům. Praha: Svojtka a Vašut, 1997
GEBHARTOVÁ, V. Literatura pro děti. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987.
GILL, E. Esej o typografii. Praha: Rubato. 2014.
HLAVSA, O. WICK, K. Typographia I. Praha: SNTL, 1976.
HLAVSA, O. WICK, K. Typographia II. Praha: SNTL, 1981.
HLAVSA, O. WICK, K., ŠETLÍK J. Typographia III. Praha: SNTL, 1986.
HROCH, M. Křičím: „To jsem já.“ Praha: PageFive, 2017.
HUTAŘOVÁ, I. Současní čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež. Praha: Tauris, 2004.
KARLAS, O. Typografická písma Vojtěcha Preissiga. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2009.
KLANTEN,R., HELLIGE, H. Little Big Books. Berlin: Gestalten.
KNOBLOCH, I (ed.). Ladislav Sutnar v textech: (mental vitamins). Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze; Kant, 2010.
Kolektiv.: Ladislav Sutnar – design in action. Praha: Argo, 2003.
NOGA, P. Od designu k designu. Příběhy grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2019.
POULIN, R. Jazyk grafického designu. Praha : Slovart, 2012.
STEHLÍKOVÁ, B. Ilustrace v české knize pro děti. Praha: Společnost přátel knihy pro mládež, čs. Sekce IBBY, 1986.
SRP, K. BYDŽOVSKÁ, L. BREGANTOVÁ, P. Karel Teige a typografie. Praha: Akropolis, Arbor vitae. 2009.
TOMAN, J. Foto/montáž tiskem. Praha: Kant, 2009.
TOMAN TYLOVÁ, B. (ed) Jde o to, aby o něco šlo: typograf Oldřich Hlavsa. Praha: Akropolis ; Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně, 2015.
VLČKOVÁ, L. Vojtěch Preissig - Pro republiku! Praha: Pražská edice; Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 2008.
VOIT, P. Encyklopedie knihy I. II. Praha : Libri ; Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2006, 2008.
WIEDEMANN, J. (ed.) Illustration Now 1-.4. Köln: Benedikt Taschen Verlag, 2005-2011.
ZEEGEN, L. The Fundamentals of Illustration. Laussane: AVA Publishing, 2005.

Časopisy
Anorak, Baoplán, Baseline, Blok, Caves, Deleatur, Emigre, Font,Graphis, Homo Felix, Host, Font, Fukt, Kix, Komfort Mag, Loop, Mincho, Pedal Project, Raketa, Raut, Rojo, Spike, Typo, Vice, Wrap, Živel.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (05.02.2020)

přednáška, seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (28.01.2021)

Ucelený a obhajitelný soubor seminárních úkolů. Test znalostí z probíraných základních témat semestru.
Vzhledem ke komplikované situaci a vládním opatřením proběhne zakončení předmětu modifikovanou distanční formou dle pokynů vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (29.11.2021)

Odkazy kurzu žitá grafika II – autorská kniha (OPBW2V125A) v aplikaci Moodle:

Klíč k zápisu: Kniha

Témata přednášek:
01. Grafický design po 2. světové válce.
02. Grafický design ve 21. století.
03. Ilustrace dětské knihy I.
04. Ilustrace dětské knihy II.
05. Vybrané kapitoly z historie autorské knihy I.
06. Vybrané kapitoly z historie autorské knihy II .

Témata cvičení:
01. Zadání semestrálních prací. Zrcadlo sazby, sazební obrazec.
02. Typografická mřížka.
03. Pravidla typografie, zlom sazby.
04. Ilustrace, scan, retuše,
05. Vazba. Sešit, brožura, šitý blok.
06. Finální realizace praktického projektu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (05.02.2020)

Aktivní účast na seminářích. Povinná účast na korekturách. Adekvátní úroveň seminárních prací. Konkrétní požadavky ke zkoušce budou vycházet z teoretické báze předmětu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK