PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Akordická hra na kytaru I - OPBU2H105A
Anglický název: Folk Guitar I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Pavel Šváb
Korekvizity : OPBH2H102A
Je prerekvizitou pro: OPBU2H111A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Olga Kozánková, Ph.D. (23.09.2018)
Příprava na školní praxi s využitím elektronické verze učebnice "Malá škola kytarového doprovodu" - akordy a obvyklé rytmické figury. Důraz na sluchové představy.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (10.02.2019)

JIRMAL, J. Škola hry na kytaru pro začátečníky. 3. vyd. Praha : Editio Bärenreiter Praha, 2000, 115 s. ISMN M-2601-0063-3.

KÖHLER, J. Umění kytarové hry. Praha : Panton,1984. 303 s.

KOTÍK, J. První lekce na kytaru. Praha : Editio Supraphon, 1984. 70 s.

KOTÍK, J. Druhá lekce na kytaru. Praha : Editio Supraphon, 1984. 111 s.

PECHÁČEK, S. Kytarové doprovody lidových písní. Praha : H&H, 1992. 221 str. ISBN 80-85467-23-2.

URBAN, Š. Přípravná škola hry na kytaru. Praha : Supraphon, 1983. 84 s.

URBAN, Š. Na kytaru bez not. Praha : Panton, 1969. 32 s.

URBAN, Š. O kytaře. Dějiny, vývoj a význam nástroje. Praha : L. Nerad, 1945. 35 s.

 

Literatura pro výuku začátečníků na PedF UK:
Ctibor Süsser  -  Cvičení a skladby pro začátečníky – výběr skladeb
Jiří Jirmal – Škola hry na kytaru pro začátečníky – výběr skladeb

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (10.02.2019)

Seznámení s nástrojem
Ladění nástroje
Notace prázdných strun
Základní terminologie
Notace poloh na hmatníku do V. polohy (zákl.) a dále
Držení nástroje: základní postavení a pohyb obou rukou na kytaře
Hra na prázdných strunách  - střídání prstů pravé ruky „ i m“ – úhoz dopadem ( apoyando)
Hra jednohlas. melodií do V. polohy  a dále, střídání  prsty „ i m “  - úhoz dopadem
Hra jednookt. stupnic prsty „i m“ – dopadem
Hra dvouokt. stupnic prsty „i m“ – dopadem
Hra akordů - kadence dur a moll, hra prsty pravé ruky – „ i m a“ -  bez dopadu (tyrando),technika hry akordů pravou rukou: souzvuk rozklad, střídavý bas, doprovod - jednoduché rasgado, malé barré, velké barré
Hra jednohlasých melodií
Hra akordického doprovodu
Hra jednohlasých melodií za akordického doprovodu zvolenými technikami
Hra vícehlasých skladeb

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (10.02.2019)

Hra jedné dvouoktávové stupnice
Hra tří kadencí: souzvukem, střídavým basem rozkladem, doprovodem
Hra jednohlasé melodie
Hra tří lidových písní
Hra doprovodu ke třem lidovým písním
Hra jednoduché melodie za použití basových strun – basu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK