PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zdravotní tělesná výchova - OPBT4T053A
Anglický název: Health physical education
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 44 / 134 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Ladislav Pokorný
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Jana Hájková
PaedDr. Ladislav Pokorný
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2023)
Zařazení zdravotní tělesné výchovy do systému tělesné výchovy, resp. RVP. Přesah principů ZTV do školní i mimoškolní TV. Důraz je kladen zvláště na vyrovnávací cvičení při oslabení pohybového aparátu. Další druhy oslabení. Využití regeneračních prostředků jako kompenzace zátěže. Seznámení se s teorií regenerace po zátěži a sportovní masáží. Pochopení zákonitostí a principů postupu sportovní masáže, její druhy, techniky hmatů, kontraindikace, pomocné masážní prostředky, hygiena a etika sportovní masáže.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou zdravotní tělesné výchovy s přesahem do úvodních informacích o regeneračních prostředcích, resp. masáží.
Deskriptory -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2023)

Celková časová zátěž studenta 136,0
Odpovídající množství kreditů 5
Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 3


Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 12 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 25 hodin

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (16.11.2023)

Povinná literatura:

TESAŘ, V. (2015) Sportovní masáže. Praha: Grada.

HRABINEC, J. A KOL. (2017) Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3625-2  

STRNAD, P., PRAJEROVÁ, K. (2022) Zdravotní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 228 str., 1. vydání. ISBN: 978-80-246-5340-2

https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/ztv/index.html

Doporučená literatura:

HRONZOVÁ, M. (2011) Vyrovnávací a kondiční cvičení. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-7290-500-3.

HOŠKOVÁ, B. (2003) Kompenzace pohybem. Praha: Olympia, 60 s. ISBN 80-7033-787-7

KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. (1997) Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada, 240 s. ISBN 80-7169-384-7

LEVITOVÁ, A., HOŠKOVÁ, B. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada, 2015. ISBN: 978-80-247-4836-8

MULLER, D., HERTZER, K. (2018). Trénink fascií. Praha: ANAG. 191 s. ISBN 978-80-7554-180-2

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2023)

Zdravotní tělesná výchova:

Teorie

 1. Zdravotní tělesná výchova v systému tělesné kultury, ve školních TV a RVP i mimoškolních aktivitách.
 2. Jednotlivé druhy oslabení (pohybové, kardiovaskulární, respirační, metabolické, smyslová, neuropsychická, gynekologická, cvičení starších osob.).
 3. Držení těla, diagnostika pohybového aparátu.
 4. Vyrovnávací cvičení - pohybové prostředky a metody.
 5. Cvičení protahovací, posilovací, relaxační, dechová, koordinační i balanční.
 6. Vhodná a nevhodná cvičení pro jednotlivé druhy oslabení.

Praxe

 1. Držení těla, metody zjišťování držení těla, tělové schéma.
 2. Základní diagnostika pohybového aparátu.
 3. Posturální vady, oslabení dolních končetin.
 4. Využití prostředků ZTV v rámci prevence jednotlivých oslabení.
 5. Vhodná a nevhodná cvičení pro jednotlivé druhy oslabení.
 6. Vhodnost výběru cvičení, výchozí polohy, správná technika cvičení.
 7. Využití různého nářadí a náčiní v rámci ZTV.
 8. Hudební doprovod v ZTV.

 

 

Masáže:

1.     Únava a regenerace po zátěži

2.     Teorie sportovní masáže, druhy

3.     Technika hmatů a účinky sportovní masáže

4.     Kontraindikace trvalé a dočasné u zdravého a nemocného sportovce

5.     Pomocné masážní prostředky a jejich použití

6.     Hygiena a etika sportovní masáže

7.     Prostředí masérny a vedlejší role maséra

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2023)

Zdravotní tělesná výchova:

Aktivní účast 75%. 

Písemná příprava na výstup se zaměřením na zvolený druh oslabení.

 

Masáže:

Aktivní účast 75%. 

Znalostní test z teorie, hygieny a etiky sportovní masáže.

Studenti mají 3 možnosti plnění klasifikovaného zápočtu z obou částí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK