PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sportovní a pohybové aktivity V - OPBT4T052A
Anglický název: Sports and physical activities V
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 50 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
PaedDr. Ladislav Pokorný
Vyučující: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
PaedDr. Jana Hájková
Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
PaedDr. Ladislav Pokorný
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)
1. Cílem oblasti s názvem "Kurz bruslení a ledního hokeje" je teoretické osvojení si pravidel a metodiky základního bruslení, rychlobruslení, krasobruslení a ledního hokeje. Praktické zvládnutí dovednostního základu bruslení a bruslařských sportů, včetně metodiky a didaktiky.Způsoby dopomoci ve výuce bruslení a technické pomůcky tréninku v bruslařských sportech. Bezpečnost výuky bruslení a bruslařských sportů. Zápočtovými požadavky jsou základní dovedností testy z prvků základního bruslení a test jízdy se zaměřením na krátkodobou vytrvalost. 2. Cílem "Kurzu gymnastiky" je seznámit studenty s méně tradičními druhy gymnastiky (např. moderní gymnastika, aerobic, akrobatický rokenrol atd.), s tanečními druhy gymnastiky, gymnastickou přípravou pro různé druhy sportů. Sportovní gymnastika žen pro muže a naopak. Moderní gymnastické formy. Specifika motorického učební v gymnastice pro různé věkové a výkonnostní kategorie. Úpolové sporty a jejich využití ve školní tělesné výchově. Zápočtové požadavky z oblasti gymnastiky jsou zaměřeny na ověření základních znalostí z teorie, metodiky a didaktiky gymnastických sportů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (16.05.2022)

Cílem oblasti s názvem "Kurz bruslení a ledního hokeje" je teoretické osvojení si pravidel a metodiky základního bruslení, rychlobruslení, krasobruslení a ledního hokeje. Praktické zvládnutí dovednostního základu bruslení a bruslařských sportů, včetně metodiky, didaktiky a bezpečnosti při výuce. 

Cílem "Kurzu gymnastiky" je seznámit studenty s méně tradičními druhy gymnastiky (např. moderní gymnastika, aerobic, akrobatický rokenrol atd.), s tanečními druhy gymnastiky, gymnastickou přípravou pro různé druhy sportů a úpolovými sporty.

Deskriptory -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (16.05.2022)

Celková časová zátěž studenta 135,0
Odpovídající množství kreditů 5
Přidělené kredity 5
Zakončení Z

Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 3

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 17 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 40 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (16.05.2022)

HRÁZSKÁ, Gabriela. Krasobruslení. Praha: Grada 2005

PYTLÍK, J. Hokejové bruslení. Praha: Grada, 2015

BUKAČ, L. Trénink hokejové přirozenosti. Praha: Grada, 2013. 128 s., ISBN 978-80-247-5054-5.

DVOŘÁKOVÁ, H., ENGELTHALEROVÁ, Z. A KOL. (2017) Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3308-4   

HRABINEC, J. A KOL. (2017) Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3625-2   

VÍT, M., REGULI, Z. (2010) Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu. Elportál, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X.

Aktuální pravidla daných sportů.

 

Gymnastické sporty:

Literatura:

 1. Appelt, K., Libra, M., Stejskalová, I. Základy názvosloví tělesných cvičení. Praha: Palestra, 2004.
 2. Hájková, J. Kapitoly z gymnastiky na 1. st. ZŠ pro denní i distanční studium. Praha, Karolinum, 2008.
 3. Hájková, J. Motoricko funkční příprava v tělesné výchově. Praha, Karolinum, 2020.
 4. Kos, B. Gymnastické systémy. Praha: UK, 1990.
 5. Krištofič, J. Základy biomechaniky gymnastických cvičení. Praha: ČOS., 1997.
 6. Krištofič, J. Nářaďová gymnastika. Praha: Česká obec sokolská, 2008.
 7. Krištofič, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha, Grada 2004.
 8. Krištofič, J. Gymnastické posilování. Praha: UK FTVS, 2014
 9. Skopová, M., Zítko. M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006.
 10. Zítko, M. Všeobecná gymnastika. Praha: ČASPV, 2001.
 11. Zítko, M. Chrudimský, J Akrobacie. Praha: ČASPV 2006. II. rozšířené vydání. ISBN 80 - 86586 - 17 - 0
 12. Dvořáková, H., Engelthalerová, Z. a kol. (2017) Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3308-4   
 13. Hrabinec, J. a kol. (2017) Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3625-2   

 

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (09.09.2023)

Kurz gymnastiky:

1.       teorie gymnastiky - historie, dělení, pravidla

2.       specifika motorického učení v gymnastice pro různé věkové a výkonnostní kategorie

3.       didaktické aspekty gymnastiky (zásady, styly, formy atd.)

4.       další sportovní druhy gymnastiky (MG, rokenrol, aerobik, sportovní akrobacie atd.)

5.       taneční druhy gymnastiky - lidový tanec, country dances atd.

6.       ženy – bradla o nestejné výši žerdi – základní prvky

7.       muži – kůň našíř – základní prvky

8.       muži - gymnastika pro ženy, ženy - gymnastika pro muže

9.       gymnastické příprava pro různé sporty

10.   moderní gymnastické formy

11.   úpolové sporty

Kurz bruslení a LH

1.   Bruslařská průprava

2.   Metodika nácviku jízdy vpřed a vzad

3.   Metodika nácviku obratů z jízdy vpřed do jízdy vzad a naopak

4.   Vyjíždění oblouků

5.   Metodika nácviku brzdění a zastavování v jízdě vpřed a vzad

6.   Metodika nácviku překládání v jízdě vpřed a vzad

7.   Pohybové hry na ledě

8.   Základy krasobruslení - trojkový obrat a kadet, taneční kroky - valčík

9.   Rychlobruslení - posed, jízda vpřed a překládání v jízdě vpřed ve sníženém postoji, short track, start, štafeta

10.  Lední hokej - hokejové bruslení, základy herních činností jednotlivce a herních kombinací. Řízená hra.

11.  Bezpečnost při výuce bruslení a bruslařských sportů, prevence úrazů na ledě. 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (08.09.2023)

Kurz gymnastiky

1.       aktivní účast 75%

2.       ústní ověření znalostí z teorie a metodiky gymnastiky

ÚSTNÍ OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ Z TEORIE A METODIKY GYMNASTIKY

I. Teorie gymnastiky

 1. Systém gymnastiky (dělení, cíl, úkoly, gymnastické pohybové aktivity).
 2. Držení těla, technika cvičení v gymnastice, specifika nácviku gymnastických činností.
 3. Problematika průpravné části hodiny.
 4. Stimulace pohybových schopností pomocí gymnastických prostředků u dětí mladšího školního věku.
 5. Využití hudby v různých druzích gymnastiky (hudebně pohybové vztahy, výběr hudby).
 6. Motorické učení v gymnastice, vyučovací metody a postupy.
 7. Didaktické aspekty gymnastiky – organizační formy, didaktické styly a zásady.
 8. Vybavení pro gymnastiku (využití náčiní a nářadí, parametry, technika cvičení, zařazení do hodin).
 9. Zdravotně orientovaná zdatnost v gymnastice.
 10. Základní gymnastika – pojetí, úkoly, obsah, prostředky.
 11. Rytmická gymnastika - pojetí, úkoly, obsah, prostředky.
 12. Sportovní gymnastika - pojetí, úkoly, obsah, prostředky.
 13. Sportovní druhy gymnastiky – základní pravidla.
 14. Historie gymnastiky.
 15. Rámcový a školní vzdělávací program

 

 II. Technika a metodika gymnastických činností - komplexní analýza

a)      z hlediska techniky (zařazení cvičebního tvaru do terminologického a pohybového strukturálního systému, dynamická a kinematická charakteristika, popis techniky)

b)      z hlediska metodiky (pohybové předpoklady k nácviku, průpravná cvičení, metodický postup, záchrana a dopomoc)

Kurz bruslení a ledního hokeje:

Technika a metodika jízdy vpřed a vzad, vyjíždění oblouků na obou bruslích, překládání v jízdě vpřed a vzad, obraty z jízdy vpřed do jízdy vzad a naopak, brzdění a zastavování, přeskakování překážek, základy krasobruslení, rychlobruslení a ledního hokeje.

Požadavky k zápočtu:

Aktivní účast ve výuce 100%.

      1. Splnění podmínek dovednostního testu ze základního bruslení, rychlobruslení a krasobruslení.

      2. Zvládnutí techniky hokejového bruslení a etchniky práce s hokejovou holí při vedení puku, přihrávání a střelbě.

 

Studijní opory -
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK