Zdravotní tělesná výchova I - OPBT2T142B
Anglický název: Health Physical Education I
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Mgr. Lucie Kainová
Prerekvizity : OPBT2B101A
Záměnnost : OB2320156
Je prerekvizitou pro: OPBT2T147B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (20.02.2019)
Kurz seznamuje se základními druhy cvičení používaných ve zdravotní tělesné výchově a jejich aplikací v tělovýchovných a sportovních programech.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (01.02.2019)

Hošková,B.,Matoušová,M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 1998.
Hronzová,M. Vyrovnávací a kondiční cvičení. Praha: Karolinum: 2011.
Krištofič,J.Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV, 2000.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (01.02.2019)

aktivní účast