PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sborová literatura I - OPBS4H043A
Anglický název: Choral Literature I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (24.01.2020)
Cílem předmětu je získat bezpečnou orientaci v literatuře pro dětské a ženské sbory. Zabývá se dětským a ženským sborovým zpěvem v jeho historickém vývoji v kontextu celospolečenských podmínek. Základní tématické okruhy: Vývoj dětského a ženského sborového zpěvu od renesance do současnosti se zvláštním důrazem na tvorbu soudobých autorů. Vymezení odlišnosti literatury pro sbory dětské a ženské. Sborová literatura ve vztahu k úrovni hlasových schopností zpěváků. Repertoár školních a výběrových pěveckých sborů. Sborová literatura jako motivačním činitel v práci s pěveckým sborem. Výběr skladeb a dramaturgie koncertů.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (24.01.2020)

BUREŠOVÁ, A. Cantus iuventutis. Olomouc, 2002.

PECHÁČEK, S. Česká sborová tvorba 1800–1950. Praha, 2002.

PECHÁČEK, S. Česká sborová tvorba II (Baroko a klasicismus). Praha, 2012.

PECHÁČEK, S. Česká sborová tvorba III/A (od poloviny 20. století). Praha, 2017.

PECHÁČEK, S. Lidová píseň a sborová tvorba. Praha, 2010.

SALÁKOVÁ, L. Česká liturgická tvorba pro dětské a ženské sbory. Praha, 2006.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (24.01.2020)

-

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK