PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sluchová analýza - OPBS4H033A
Anglický název: Ear Training
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (24.01.2020)
Cílem předmětu je vybavit žáka v systematickém metodickém postupu potřebnými kvalitami hudebního sluchu, které umožňují bezpečný a pohotový sólový i ansámblový zpěv vokálních partů a partitur z listu. Výuka předmětu se zaměřuje především na rozvoj tonálního, harmonického a rytmického cítění, hudební paměti, představivosti, hudebního myšlení a kreativity. Dále je součástí předmětu hlubší rozvíjení analyzačních schopností hudebního sluchu, zaměřené na specifičnost vokální sborové hudby a sbormistrovskou činnost. Praktická složka výuky spočívá převážně v realizaci melodických a rytmicko-melodických diktátů, které reflektují i církevní, folklorní a umělé mody, diatonické modulace, harmonickou analýzu hudebního díla, chromatiku, rytmickou analýzu apod.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (09.09.2022)
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 50 minut
Samostudium literatury (za semestr) 30 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 20 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 25 hodin
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (24.01.2020)

PECHÁČEK, S. Vokální intonace a sluchová analýza. I. díl. Praha : Pedagogická fakulta v Praze, 2006. ISBN 80-7290-261-X

PECHÁČEK, S. Vokální intonace a sluchová analýza. II. díl. Praha : Pedagogická fakulta v Praze, 2006. ISBN 80-7290-263-6

Studijní opory
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (24.01.2020)

-

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK