PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Terapie v sppg II. - Ergoterapie - OPBS1S146B
Anglický název: Therapies in special education II. Ergotherapy
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Neslučitelnost : OPBS1S143B, OPBS1S144B, OPBS1S145B
Prerekvizity : OPBS1S142B
N//Je neslučitelnost pro: OPBS1S144B, OPBS1S145B
Z//Je záměnnost pro: OKBS1S146B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK