Speciálně pedagogická podpora osob s poruchou autistického spektra - OPBS1S135A
Anglický název: Speced Support of Individuals with Autistic Spectrum Disorders
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 1 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBS1S130A
Je záměnnost pro: OKBS1S135A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Studenti se seznámí se základní problematikou poruch autistického spektra, získají povědomí o projevech tzv. triády, o charakteristice jednotlivých typů poruch PAS, diagnostice, problematice rodiny dítěte s PAS a možnostech intervence u těchto osob. V rámci seminářů budou zpracována témata, spojená s problematikou PAS (více viz sylabus předmětu).
Poslední úprava: Hradilová Tereza, PhDr., Ph.D. (16.01.2022)
Literatura

PRIZANT, Barry M.  Jedineční lidé: jiný pohled na autismus. Překlad Tomáš HAKR. Vydání první. Praha: Argo, 2020. 221 stran.

THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Rozšířené a přepracované vydání. Praha: Portál, 2016, 493 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. ISBN 978-80-262-0768-9.

Poslední úprava: Hradilová Tereza, PhDr., Ph.D. (16.01.2022)
Sylabus

Nástin témat přednášek:

 - Charakteristika PAS, vývoj terminologie

 - Typy poruch PAS, jejich charakteristika

 - Věková období a vývoj poruchy PAS, diagnostika

 - Vzdělávání a péče o děti s PAS v ČR

 - Možnosti intervence u osob s PAS

Semináře budou zaměřeny na následující témata - rodina s dítětem s PAS, sociální služby pro osoby s PAS, diferenciální diagnostika PAS, přehled diagnostických materiálů PAS, non lege artis postupy a terapie při intervenci PAS. 

Poslední úprava: Hradilová Tereza, PhDr., Ph.D. (16.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět bude zakončen zkouškovým testem, splněným na alespoň 70%. 

Poslední úprava: Hradilová Tereza, PhDr., Ph.D. (16.01.2022)