PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář k bakalářské práci - OPBR2R138C
Anglický název: Bachelor Thesis Seminar
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (28.05.2017)
Základní požadavky na zpracování bakalářské práce. Kritéria hodnocení bakalářských prací. Kritéria hodnocení průběhu obhajoby. Seznámení s vybranými bakalářskými pracemi a jejich posudky. Metody výzkumu. Diskuze o bakalářských pracích účastníků kurzu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (28.05.2017)

Osvojení základních požadavků úspěšného zpracování a obhajoby bakalářské práce.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (28.05.2017)

Bakalářský seminář je rozdělen na dvě části - první (úvodní část) má charakter přednášky a slouží k seznámení studentů se základními otázkami a problémy vztahujícími se k přípravě, zpracování a obhajobě bakalářské práce. Druhá část semináře má individuální charakter - studenti prezentují vlastní bakalářské projekty.

Úvodní část

  1. Požadavky na zpracování bakalářské práce
  2. Kritéria hodnocení celkového charakteru bakalářských prací
  3. Obhajoba
  4. Projekt práce
  5. Struktura bakalářské práce
  6. Formální úprava

Druhá část  

  1. Prezentace projektů jednotlivých studentů
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (28.05.2017)

Požadavky k ukončení předmětu a získání zápočtu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK