PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Četba ruské literatury 20. stol. - OPBR2R133B
Anglický název: Reading of the 20th-century Russian Literature
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Antonín Hlaváček
Korekvizity : OPBR2R118A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (23.04.2017)
Cílem kurzu je prostřednictvím konkrétní práce s uměleckými texty 1. poloviny 20. století seznámit studenty s možnostmi využívání krásné literatury při výuce cizího jazyka,přispět k rozšíření celkového kulturního rozhledu studentů, k obohacení a kultivaci jejich intelektuálních potřeb, k prohloubení schopnosti orientace a nezávislého hodnocení na podkladě nabytých vědomostí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (23.04.2017)

Cílem kurzu je prostřednictvím konkrétní práce s uměleckými texty 1. poloviny 20. století seznámit studenty s možnostmi využívání krásné literatury při výuce cizího jazyka,přispět k rozšíření celkového kulturního rozhledu studentů, k obohacení a kultivaci jejich intelektuálních potřeb, k prohloubení schopnosti orientace a nezávislého hodnocení na podkladě nabytých vědomostí.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (23.04.2017)

Základní studijní literatura

Vybraná díla ruské literatury 1. poloviny 20. století

HRALA, M. Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1201-0.

AKIMOV, B. Poezija serebrjanogo veka. Moskva : EKSMO, 2010. ISBN 978-5-699-21313-9.

KASACK, W. Slovník ruské literatury XX. století. Praha : Votobia, 2000. ISBN 80-7220-084-4.

POSPÍŠIL, I. a kol. Panorama ruské liteartury. Boskovice : Albert, 1995. ISBN 80-85834-04-9.

KŠICOVÁ, D. Od moderny k avantgardě. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4271-1.

MATHAUSER, Z. Báseň na dosah Eidosu. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2005. ISBN 80-7308-091-5.

NIKOLJUKIN, A.N. Litěraturnaja enciklopedija těrminov i ponjatij. Moskva : Intelvak, 2001. ISBN 5-93264-026-X .

MICHAJLOV, O.N. Literatura russkogo zarubežja. Moskva : Prosveščenije, 2001. ISBN 5-09-010073-X.

ZADRAŽILOVÁ, M. Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha : Univerzita Karlova, 1995. ISBN 80-7184-009-2.

 

Doporučená studijní literatura

HLAVÁĆEK, A., ŽÁK, J. Výběr textů z ruské literatury XX. století. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7185-009-2.

KARSALOVA, J.V., LEDENEV, A.V., ŠAPOVALOVA, J.M. „Serebrjanyj vek“ russkoj poezii. Moskva : Novaja škola, 1996. ISBN 5-7301-0278-X.

HRALA, M. Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1201-0.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (30.04.2017)
 1. Symbolistní literatura.

 2. Poezie akmeistů.

 3. Futurismus.

 4. Spisovatelé mimo básnické směry.

 5. Literatura 1. vlny ruské emigrace.

 6. Antiutopie v ruské literatuře.

 7. Humoristé a satirici.

 8. Avantgardní experimenty v literatuře.

 9. Ruští realisté.

 10. Občanská válka a její zachycení v ruské literatuře.

 11. Literatura pod dozorem, socialistický realismus.

 12. Trezorová díla.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (02.02.2019)

Aktivní účast na semináři, průběžné plnění zadávaných úkolů, zpracování a odevzdání čtenářského deníku psaného rukou, s vlastními komentáři přečtených děl a jejich hodnocením.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK