PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Četba ruské literatury 19. stol. II - OPBR2R131B
Anglický název: Reading of the 19th-century Russian Literature II
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Vyučující: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Korekvizity : OPBR2R114A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. (14.09.2018)
Cílem předmětu je v návaznosti na předmět Ruská literatura 19. století II prohloubit znalosti z literární historie, teorie a kritiky a rozvíjet dovednost analýzy a interpretace literárních děl různých žánrů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. (14.09.2018)

Cílem předmětu je v návaznosti na předmět Ruská literatura 19. století II prohloubit znalosti z literární historie, teorie a kritiky a rozvíjet dovednost analýzy a interpretace literárních děl různých žánrů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. (14.09.2018)

Základní studijní literatura

JEHLIČKA, M.; NEUMANN, B.; PAROLEK, R.; ZADRAŽIL, L. Ruská literatura 19. století. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-796-6.

KOLEKTIV AUTORŮ. Osnovy litěraturověděnija. Učebnik dlja pedagogičeskich vuzov. Moskva : Drofa, 2003. ISBN 5-7107-6034-X.

KOLEKTIV AUTORŮ. Panoráma ruské literatury. Boskovice : Albert, 1995. ISBN 80-85834-04-9. 

MASARYK, T. G. Rusko a Evropa III. Spisy T. G. M., sv. 13. Praha : Ústav T. G. Masaryka, 1993. ISBN 80-901971- 7-5.

PETRŮ, E. Úvod do studia literární vědy. Olomouc : Rubico, 2000. ISBN 80-85839-44-X.

RICHTEREK, O. Úvod do studia ruské literatury. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-640-8.

ZADRAŽILOVÁ, M. Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-009-2.

 

Doporučená studijní literatura

BACHTIN, M. M. Román jako dialog. Praha: Odeon, 1980.

HONZĺK, J. Dvě století ruské literatury. Praha: Torst, 2000. ISBN 80-7215-104-5.

HRALA, M. Ruská moderní literatura. 1890–2000. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1201-0.

KAUTMAN. F. Fjodor Michajlovič Dostojevskij – věčný problém člověka. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1273-7.

KAUTMAN. F. K typologii literární kritiky a literární vědy. Praha: Primus, 1996. ISBN 80-85625-35-0.

KRISTEVA, J. Slovo, dialog a román. Texty o sémiotice. Praha: SOFIS – Pastelka, 1999. ISBN 80-902439-3-2.

PAROLEK, R.; HONZÍK, J. Ruská klasická literatura. Praha: Svoboda, 1977.

POSPĺŠIL, I. Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1083-5.

POSPĺŠIL. I. Ruský román znovu navštívený. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. ISBN 978-80-7204-423-8.

RICOEUR, P. Čas a vyprávění I – III. Praha: OIKOYMENH, 2000. 2002, 2007. ISBN 80-7298-017-3, 80-7298-051-3, 978-80-7298-105-2.

SVATOŇ, V. Z druhého břehu. Praha: Torst, 2002. ISBN 80-7215-179-7.

TODOROV, T. Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000. ISBN 80-86138-27-5.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. (14.09.2018)
 1. Milostné povídky, romány o ruské inteligenci a básně v próze I. S. Turgeněva.
 2. Proměna „zbytečného“ člověka v románu I. A. Gončarova.
 3. Povídková a dramatická tvorba L. N. Tolstého.
 4. Romány L. N. Tolstého.
 5. Romány F. M. Dostojevského.
 6. Povídková tvorba F. M. Dostojevského.
 7. Povídková tvorba, povídky o dětech A. P. Čechova.
 8. Dramatická tvorba A. P. Čechova, Moskevské umělecké divadlo.
 9. Satirická tvorba M. J. Saltykova-Ščedrina.
 10. Tvorba V. M. Garšina, A. I. Kuprina a V. G. Korolenka.
 11. Předrevoluční tvorba M. Gorkého a I. A. Bunina.
 12. Symbolismus, dekadence a expresionismus v ruské literatuře přelomu 19. a 20. století – F. K. Sologub a L. N. Andrejev.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (27.10.2019)

Znalost děl zadaných k rozboru, aktivní účast (min.75%)a prezentace referátu na semináři.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK