PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Jazyková cvičení a reálie RJ VI - OPBR2R125A
Anglický název: Practical Russian Language and Culture VI
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Hana Žofková, CSc.
Prerekvizity : OPBR2R120A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (05.05.2017)
Cílem předmětu je komplexní příprava po stránce praktického zvládnutí jazyka spočívající ve všestranném osvojování jazykových prostředků a řečových dovedností spojených s jednotlivými níže uvedenými tematickými okruhy. V rámci předmětu jsou rozvíjeny faktické znalostí z ruských reálií v porovnání s českými, je systematicky utvářena sociokulturní a interkulturní kompetence studentů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (05.05.2017)

Cílem předmětu je komplexní příprava po stránce praktického zvládnutí jazyka spočívající ve všestranném osvojování jazykových prostředků a řečových dovedností spojených s jednotlivými níže uvedenými tematickými okruhy. V rámci předmětu jsou rozvíjeny faktické znalostí z ruských reálií v porovnání s českými, je systematicky utvářena sociokulturní a interkulturní kompetence studentů.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (05.05.2017)

Základní literatura

BASKO, N. B. Izučajem russkij, uznajem Rossiju. Moskva : Flinta, 2015. ISBN 978-5-89349-736-6.

GONČAR, I. A. Poslušajte 3. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2014. ISBN 978-5-86547-757-0.

HŘÍBKOVÁ, R., HLAVÁČEK, A. Ruský jazyk v kostce. Havlíčkův Brod : Fragment, 2004. ISBN 80-7200-893-5.

MAKOVA, M. N., USKOVA, O. A. V mire ljudej 1.. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2013. ISBN 978-5-86547-612-2.

STAROVOJTOVA, I. A. Vaše mnenije. Moskva : Flinta, 2010. ISBN 978-5-89349-676-5.

ŽOFKOVÁ, H. Ruština ihned k použití: jazykový aktivátor. Voznice : Leda, 2013. ISBN 978-80-7335-334-6.

 

Doporučená literatura

Ruský denní tisk a aktuální informace z ruských informačních a zpravodajských portálů.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (05.05.2017)
 1. Média.
 2. Ruský tisk - charakteristika ruských novin a časopisů.
 3. Televize.
 4. Internet.
 5. Svoboda slova v Ruské federaci.
 6. Osobnosti ruského disentu.
 7. Rusko v českém tisku.
 8. Svátky a tradice v RF a ČR.
 9. Vánoční tradice.
 10. Velikonoční tradice.
 11. Masopust a další folklórní svátky.
 12. Festivaly.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (05.05.2017)

Aktivní účast na seminářích, průběžné plnění všech zadaných písemných i ústních úkolů, splnění zápočtového testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK