PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ruská literatura 20. stol. II - OPBR2R121A
Anglický název: Russian Literature of the 20th Century II
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Antonín Hlaváček
Vyučující: PaedDr. Antonín Hlaváček
Prerekvizity : OPBR2R118A
P//Je prerekvizitou pro: OPBR2R126A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (11.09.2019)
Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními vývojovými tendencemi ruské literatury 20. století jako součásti dějin ruské společnosti, jejího myšlení a kultury vůbec (včetně umělecké produkce emigrantské) a v porovnání a sepětí s vývojem celoevropským a českým (s diferencovaným těžištěm podle aprobačních kombinací). Prostřednictvím konkrétní práce s uměleckým textem seznámit studenty s možnostmi využívání krásné literatury při výuce cizího jazyka,přispět k rozšíření celkového kulturního rozhledu studentů, k obohacení a kultivaci jejich intelektuálních potřeb, k prohloubení schopnosti orientace a nezávislého hodnocení na podkladě nabytých vědomostí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (11.09.2019)

Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními vývojovými tendencemi ruské literatury 20. století jako součásti dějin ruské společnosti, jejího myšlení a kultury vůbec (včetně umělecké produkce emigrantské) a v porovnání a sepětí s vývojem celoevropským a českým (s diferencovaným těžištěm podle aprobačních kombinací). Prostřednictvím konkrétní práce s uměleckým textem seznámit studenty s možnostmi využívání krásné literatury při výuce cizího jazyka,přispět k rozšíření celkového kulturního rozhledu studentů, k obohacení a kultivaci jejich intelektuálních potřeb, k prohloubení schopnosti orientace a nezávislého hodnocení na podkladě nabytých vědomostí.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (11.09.2019)

Základní studijní literatura

HRALA, M. Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-2461-201-0.

KASACK, W. Slovník ruské literatury XX. století. Praha : Votobia, 2000. ISBN 80-7220-084-4.

POSPÍŠIL, I. a kol. Panorama ruské liteartury. Boskovice : Albert, 1995. ISBN 80-85834-04-9.

KŠICOVÁ, D. Od moderny k avantgardě. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4271-1.

MATHAUSER, Z. Báseň na dosah Eidosu. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2005. ISBN 80-7308-091-5.

NIKOLJUKIN, A.N. Litěraturnaja enciklopedija těrminov i ponjatij. Moskva : Intelvak, 2001.ISBN 5-93264-026-X .

LYSSYJ, J.I. Russkaja litěratura XX veka. Moskva : Mnemozina, 2001. ISBN 5-87441-204-2.

 

Doporučená studijní literatura

HLAVÁČEK, A., ŽÁK, J. Výběr textů z ruské literatury XX. století. Praha : Karolinum, 1997.

MICHAJLOV, O.N. Litěratura russkogo zarubež‘ja. Moskva : Prosveščenije, 2001.ISBN 5-09-010073-X.

PUTNA, M.C., Rusko mimo Rusko. Brno : Petrov, 1993. ISBN80-85247-45-3

PUTNA, M.C., ZADRAŽILOVÁ, M. Rusko mimo Rusko II. Brno : Petrov, 1994. ISBN80-85247-53-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (28.10.2019)

Znalost základních vývojových tendencí ruské literatury od přelomu XIX. a XX. století po začátek XXI. století v historickém kontextu, orientace v povinné literatuře, předložení čtenářského deníku.  

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (11.09.2019)
 1. Téma Velké vlastenecké války v ruské literatuře 20. století.

 2. Literatura zakázaná, samizdatová.

 3. Lágrová literatura.

 4. Vesnická próza.

 5. Městská próza.

 6. Magický realismus v ruské literatuře.

 7. Poezie ruských bardů, autorská píseň.

 8. Literatura 3. vlny ruské emigrace.

 9. Ruský postmodernismus.

 10. Současná ruská literatura, nová vlna.

 11. Ruští spisovatelé – nositelé Nobelovy ceny.

 12. Nové ruská dramatika.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (11.09.2019)

Aktivní účast na seminářích, docházka minimálně 75%, Zpracování a prezentace jednoho vybraného tématu, vedení čtenářského deníku, jeho předložení u zkoušky.

Četba dle seznamu povinné četby, viz stránky katedry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK