PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Jazyková cvičení a reálie RJ V - OPBR2R120A
Anglický název: Practical Russian Language and Culture V
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBR2R116A
P//Je prerekvizitou pro: OPBR2R125A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (23.04.2017)
Cílem předmětu je komplexní příprava po stránce praktického zvládnutí jazyka spočívající ve všestranném osvojování jazykových prostředků a řečových dovedností spojených s jednotlivými níže uvedenými tematickými okruhy. V rámci předmětu jsou rozvíjeny faktické znalostí z ruských reálií v porovnání s českými, je systematicky utvářena sociokulturní a interkulturní kompetence studentů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (23.04.2017)

Cílem předmětu je komplexní příprava po stránce praktického zvládnutí jazyka spočívající ve všestranném osvojování jazykových prostředků a řečových dovedností spojených s jednotlivými níže uvedenými tematickými okruhy. V rámci předmětu jsou rozvíjeny faktické znalostí z ruských reálií v porovnání s českými, je systematicky utvářena sociokulturní a interkulturní kompetence studentů.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (23.04.2017)

Základní studijní literatura

KUPCEVIČOVÁ, J. Ruská řečová etiketa. Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. ISBN 80-7042-658-6.

SKOKAN, L. Reálie Ruska. Vyd. 2., rozš., aktualiz. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2004. ISBN 80-7044-551-3.

STĚPANOVA, L., VYCHODILOVÁ, Z. Zeměpisné a politické reálie současného Ruska. Olomouc : UP, 2000. ISBN 80-244-1164-4.

ŽOFKOVÁ, H., HŘĺBKOVÁ, R., PECHTĚREV, A. Česko-ruská konverzace. Praha: Leda, 2003. ISBN 80-7335-020-3.

Ruský denní tisk, aktuální materiály z internetu.

Odborné časopisy Russkij jazyk za rubežom, Inostrannyje jazyki v škole.

www.gramota.ru

www.rambler.ru

 

Doporučená studijní literatura

CSIRIKOVÁ, M.; VYSLOUŽILOVÁ, E. Ruština v praxi. Praktický kurz ruského jazyka. Voznice : Leda 2010. ISBN 978-80-7335-226-4.

GORKIN, A.P. Rossija – encyklopedičeskij spravočnik. Moskva : Drofa, 1998. ISBN 5-7107-1612-X.

HRDLIČKA, M.; GORŠKOVA, S.; KRYLOVA, N. Davajte pogovorim. Praha, 1984.

BRČÁKOVÁ, D.; MISTROVÁ, V.; ARAPOVA, N. Govorite po-russki. Voznice: Leda, 2000. ISBN 978-80-7335-139-7.

РOM, V. J.; DRONOV, V. P. Geografija Rossii. Naselenije i chozjajstvo. Moskva: Drofa,1997.

TAHOVSKÁ, L. a kol. Ruština poslechem. Praha: Leda, 2005. ISBN 80-7335-049-1.

ZELENICKÁ, E.; PRAVDA, J. Rossijskije i slovackije realii. Univerzita Konštanína Filosofa v Nitre, Nitra, 2001.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (17.09.2019)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou: 1. esej, 2. překlad, 3. test ze znalostí reálií (viz sylabus). Na zkoušku bude vypsán 1 řádný a 2 opravné termíny.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (30.04.2017)
 1. U mapy Ruska (obecné údaje, poloha, rozloha, hranice, orientace na mapě a terminologie).

 2. Obyvatelstvo, státní zřízení, symboly, členství v mezinárodních organizacích.

 3. Podnebí, přírodní a klimatické podmínky, zóny. Počasí, roční období.

 4. Vodstvo, Bajkal.

 5. Fauna a flóra, přírodní rezervace.

 6. Regiony RF.

 7. Přírodní zdroje.

 8. Zlatý prstenec.

 9. Petrohrad a další významná ruská města.

 10. Významné osobnosti současného Ruska.

 11. Hospodářství Ruské federace.

 12. Zajímavá místa v RF.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (17.09.2019)

Aktivní účast na semináři (alespoň75%), splnění zadaných úkolů písemných i ústních, splnění průběžných testů alespoň na 70%. Každý test má 1 řádný a 1 opravný termín. Vypracování a prezentace seminární práce na zadané téma.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK