Ruská literatura 20. stol. I - OPBR2R118A
Anglický název: Russian Literature of the 20th Century I
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Antonín Hlaváček
Prerekvizity : OPBR2R114A
K//Je korekvizitou pro: OPBR2R133B
P//Je prerekvizitou pro: OPBR2R121A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (23.04.2017)
Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními vývojovými tendencemi ruské literatury 20. století jako součásti dějin ruské společnosti, jejího myšlení a kultury vůbec (včetně umělecké produkce emigrantské) a v porovnání a sepětí s vývojem celoevropským a českým (s diferencovaným těžištěm podle aprobačních kombinací). Prostřednictvím konkrétní práce s uměleckým textem seznámit studenty s možnostmi využívání krásné literatury při výuce cizího jazyka,přispět k rozšíření celkového kulturního rozhledu studentů, k obohacení a kultivaci jejich intelektuálních potřeb, k prohloubení schopnosti orientace a nezávislého hodnocení na podkladě nabytých vědomostí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (23.04.2017)

Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními vývojovými tendencemi ruské literatury 20. století jako součásti dějin ruské společnosti, jejího myšlení a kultury vůbec (včetně umělecké produkce emigrantské) a v porovnání a sepětí s vývojem celoevropským a českým (s diferencovaným těžištěm podle aprobačních kombinací). Prostřednictvím konkrétní práce s uměleckým textem seznámit studenty s možnostmi využívání krásné literatury při výuce cizího jazyka,přispět k rozšíření celkového kulturního rozhledu studentů, k obohacení a kultivaci jejich intelektuálních potřeb, k prohloubení schopnosti orientace a nezávislého hodnocení na podkladě nabytých vědomostí.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (23.04.2017)

Základní studijní literatura

HRALA, M. Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 9788024612010

AKIMOV, B. Poezija serebrjanogo veka. Moskva : EKSMO, 2010. ISBN 978-5-699-21313-9.

KASACK, W. Slovník ruské literatury XX. století. Praha : Votobia, 2000. ISBN 80-7220-084-4.

POSPÍŠIL, I. a kol. Panorama ruské liteartury. Boskovice : Albert, 1995. ISBN 80-85834-04-9.

KŠICOVÁ, D. Od moderny k avantgardě. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4271-1.

MATHAUSER, Z. Báseň na dosah Eidosu. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2005. ISBN 80-7308-091-5.

NIKOLJUKIN, A.N. Litěraturnaja enciklopedija těrminov i ponjatij. Moskva : Intelvak, 2001.ISBN 5-93264-026-X .

MICHAJLOV, O.N. Literatura russkogo zarubežˇja. Moskva : Prosveščenije, 2001. ISBN 5-09-010073-X.

ZADRAŽILOVÁ, M. Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha : Univerzita Karlova, 1995. ISBN 80-7184-009-2.

 

Doporučená studijní literatura

HLAVÁČEK, A., ŽÁK, J. Výběr textů z ruské literatury XX. století. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7185-009-2.

KARSALOVA, J.V., LEDENEV, A.V., ŠAPOVALOVA, J.M. „Serebrjanyj vek“ russkoj poezii. Moskva: Novaja škola, 1996. ISBN 5-7301-0278-X.

HRALA, M. Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 9788024612010.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (30.04.2017)
 1. Ruská literatura přelomu 19. a 20. století, „Stříbrný věk“ ruské literatury.

 2. Ruský symbolismus, ruská moderna, dekadence.

 3. Neoklasicistní linie v ruské literatuře, akméismus.

 4. Pokračující linie ruského realismu.

 5. Experimentální ruská literatura, futurismus, postfuturismus.

 6. Ruská literární emigrace, její I. Vlna.

 7. Pražští ruští spisovatelé.

 8. Občanská válka v ruské literatuře.

 9. Humor a satira v ruské literatuře 10. – 30. let 20. století.

 10. Ruské drama 1. poloviny 20. století.

 11. Antiutopie v ruské literatuře 20. století.

 12. Tzv. sovětská literatura, literatura v duchu socialistického realismu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (02.02.2019)

Aktivní účast na seminářích, průběžné plnění úkolů, zpracování 1 tématu, jeho prezentace v ruském jazyce na semináři a odevzdání v písemné formě (1 strana A4 - informace o autorovi, 5 stran A4 - rozbor díla + bibliografie).