PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Jazyková cvičení a reálie RJ IV - OPBR2R116A
Anglický název: Practical Russian Language and Culture IV
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Prerekvizity : OPBR2R112A
P//Je prerekvizitou pro: OPBR2R120A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (02.02.2019)
Cílem předmětu je komplexní příprava po stránce praktického zvládnutí jazyka spočívající ve všestranném osvojování jazykových prostředků a řečových dovedností spojených s jednotlivými níže uvedenými tematickými okruhy. V rámci předmětu jsou rozvíjeny faktické znalosti z ruských reálií v porovnání s českými, je systematicky utvářena sociokulturní a interkulturní kompetence studentů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (02.02.2019)

Cílem předmětu je komplexní příprava po stránce praktického zvládnutí jazyka spočívající ve všestranném osvojování jazykových prostředků a řečových dovedností spojených s jednotlivými níže uvedenými tematickými okruhy. V rámci předmětu jsou rozvíjeny faktické znalosti z ruských reálií v porovnání s českými, je systematicky utvářena sociokulturní a interkulturní kompetence studentů.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (02.02.2019)

Základní literatura

MISTROVÁ, V., OGANESJANOVÁ, D., TREGUBOVÁ, J. Cvičebnice ruské gramatiky. Praha : Polyglot, 2004. ISBN 8086195295.

VACKOVÁ, J. a kol. Ruština pro pokročilé. Praha : Leda, 2007. ISBN 978-80-7335-104-5.

HŘÍBKOVÁ, R., HLAVÁČEK, A. Ruský jazyk v kostce. Praha : Fragment, 2004. ISBN 80-7200-893- 5.

TAHOVSKÁ, L., HODINÁŘOVÁ, J., KOŽUŠKOVÁ, M., TRAPEZNIKOV, V. B. Ruština poslechem. Praha : Leda, 2005. ISBN 80-7335-049-1.

NEKOLOVÁ, V, CAMUTALIOVÁ, I., VASILJEVA-LEŠKOVÁ, A.  Ruština nejen pro samouky. Praha : Leda, 2007. ISBN 978-80-7335-112-0.

JANEK, A., MAMONOVA, J. Učebnice současné ruštiny 2. díl. Brno : Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2859-6.

 

Doporučená literatura

ŽOFKOVÁ, H., HŘÍBKOVÁ, R., PECHTĚREV, A., HORVÁTOVÁ, M., JANEŠOVÁ J., PROKOPOVÁ, L. Česko-ruská konverzace. Praha : Leda, 2003. ISBN 80-7335-020-3.

RYKOVSKÁ, M., SVOBODOVÁ, J., VYČICHLOVÁ, E. Cvičebnice ruštiny I. Plzeň : Západočeská univerzita, 1995.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (02.02.2019)
 1. Stravování, v restauraci.
 2. Ruská a česká kuchyně, tradiční jídla.
 3. Zdravý životní styl.
 4. Cestování, služby turistických cestovních kanceláří.
 5. Cestování po Rusku.
 6. Ubytování, v hotelu, další možnosti ubytování.
 7. Mobilní sítě, elektronická pošta, internet.
 8. Město, městská doprava.
 9. Doprava po Rusku. Automobil, jeho součásti, vybavení.
 10. Transibiřská magistrála. BAM.
 11. Moskva.
 12. Petrohrad.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (04.02.2019)

Aktivní účast na seminářích, maximálně 3 absence v průběhu semestru, průběžné plnění písemných i ústních úkolů, překlad 1 originálního ruského textu (vztahujícímu se k jednomu z témat) z aktuálního tisku do češtiny, splnění zápočtového testu.

Test bude vycházet obsahově z probíraných témat, slovní zásoby a gramatiky, splněn musí být na 70%. Na test budou vypsány  3 termíny (1 řádný a 2 opravné).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK