PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ruská literatura 19. stol. II - OPBR2R114A
Anglický název: Russian Literature of the 19th Century II
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / 32 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Vyučující: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Prerekvizity : OPBR2R110A
K//Je korekvizitou pro: OPBR2R131B
P//Je prerekvizitou pro: OPBR2R118A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. (10.09.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty s historií, literárními směry, žánry a představiteli ruské literatury 2. poloviny 19. v sepětí s utvářením ruské společnosti a kultury, prohloubit dovednost kritické analýzy a interpretace uměleckých textů s didaktickým aspektem.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. (10.09.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií, literárními směry, žánry a představiteli ruské literatury 2. poloviny 19. v sepětí s utvářením ruské společnosti a kultury, prohloubit dovednost kritické analýzy a interpretace uměleckých textů s didaktickým aspektem.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. (10.09.2019)

Základní studijní literatura

HRALA, M. Ruská moderní literatura. 1890–2000. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1201-0.

JEHLIČKA, M.; NEUMANN, B.; PAROLEK, R.; ZADRAŽIL, L. Ruská literatura 19. století. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-796-6.

KOLEKTIV AUTORŮ. Panoráma ruské literatury. Albert: Boskovice, 1995. ISBN 80-85834-04-9.

PAROLEK, R.; HONZÍK, J. Ruská klasická literatura. Praha: Svoboda, 1977.

ZADRAŽILOVÁ, M. Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-009-2.

LEBEDEV, Ju. V. Istorija russkoj literatury XIX veka v 3-h častjach. Moskva : Prosveščenije, 2007.

FORTUNATOV, N. M. Istorija russkoj literatury XIX veka. Moskva, 2014.

Istorija russkoj literatury XIX veka v 3-h častjach. Pod red, V. I. Korovina. Moskva, 2005.

BJALYJ, G. A. Russkij realizm konca XIX veka. Leningrad, 1973.

SKATOV, N. N. Istorija russkoj literatury XIX veka (vtoraja polovina). Moskva, 1991.

 

Doporučená studijní literatura

HONZĺK, J. Dvě století ruské literatury. Praha: Torst, 2000. ISBN 80-7215-104-5.

JAKOVKINA, N. I. Istorija russkoj kuľtury. XIX vek. Sankt-Peterburg: Laň, 2002. ISBN 5-8114-0243-0.

KŠICOVÁ, D. Od moderny k avantgardě. Rusko-české paralely. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4271-1.

MASARYK, T. G. Rusko a Evropa III. Spisy T. G. M., sv. 13. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1993. ISBN 80-901971- 7-5.

POSPĺŠIL, I. Ruský román znovu navštívený. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. ISBN 978-80-7204-423-8.

Russkaja literatura. Boľšoj učebnyj spravočnik. Moskva: Drofa, 1999. ISBN 5-7107-2537-4.

SVATOŇ, V. Proměny dávných příběhů. O poetice ruské prózy. Pardubice: Vydavatelství M. Mlejnkové, 2004. ISBN 80-7308-051-6.

SVATOŇ, V. Z druhého břehu. Praha: Torst, 2002. ISBN 80-7215-179-7.

SKAFTYMOV, A. P.  Nravstvennyje iskanija russkich pisatelej. Moskva, 1972.

SOKOLOV, A. N. Ot romantizma k realizmu. Moskva,  1957.

MANN, Ju.V. Poetika russkogo romantizma. Moskva, 1976.

FRIDMAN L. G. Žizň liričeskogo žanra. Moskva, 1973.

MAJMIN Je, A.; SLININA, E. Teorija i praktika literaturovedčeskogo analiza. Moskva: Prosveščenije, 1984.

 

Литература по отдельным писателям.

Вторая половина XIX века.

И. С. Тургенев

1. Бялый Г. А. И. С. Тургенев и русский реализм. Ленинград, 1962.

Н. А. Некрасов

1. Чуковский К. И. Мастерство Н. А. Некрасова, Москва, 1971.

2. Корман Б. О. Лирика Некрасова, Ижевск, 1974.

3. Груздев А. И. Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», Москва-Ленинград, 1966.

А. Н. Островский

1. Холодов Е. Г. Мастерство Островского, Москва. 1967.

2. Холодов Е. Г. Драматург на все времена, Москва, 1975.

3. Ревякин А. И. Искусство драматургии Островского,  Москва, 1974.

Ф. И. Тютчев

1. Маймин Е. А. О русском романтизме. Москва, 1975.

2. Озеров Л. Поэзия Тютчева. Москва, 1975.

3. Пигарев К. В. Жизнь и творчество Ф. И. Тютчева, Москва, 1962.

М. Е. Салтыков-Щедрин

1. Кирпотин В. Я. Философские и эстетические взгляды М. Е. Салтыкова-Щедрина. Москва, 1957.

2. Бочарова А. К. Салтыков-Щедрин – полемический аспект сатиры. Саратов-Пенза, 1967.

Ф. М. Достоевский

1. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Москва, 1963.  

2. Фридлендер Г. М. Реализм Достоевского. Москва, 1964.

3. Гус М. С. Идеи и образы Ф. М. Достоевского, Москва, 1971.

4. Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. Москва, 1974.

5. Корякин Ю.Ф. Самообман Раскольникова. Москва, 1976.

6. Белов С. Роман Достоевского «Преступление и наказание». Комментарий. Москва, 1979.

Л. Н. Толстой

1. Храпченко М. Б. Лев Толстой как художник. Москва, 1965.

2. Сабуров А. «Война и мир» Толстого. Проблематика и поэтика. Москва, 1959.

3. Бочаров С. Г. Роман «Война и мир» Л. Н. Толстого. Москва, 1987.

4. Арденс Н. Н. (Апостолов).  Творческий путь Л. Н. Толстого. Москва, 1962.

 А. П. Чехов

1. Ермилов В. Драматургия А. П. Чехова. Москва, 1964

2. Бердников В. П. Чехов-драматург. Традиции и новаторство в драматургии А. П. Чехова. Москва, 1972.

3. Ревякин А. И. «Вишневый сад» А. П. Чехова. Москва, 1960.  

4. Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. Москва, 2005. 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. (10.09.2019)
 1. Kulturně-historické souvislosti ruské literatury 2. poloviny 19. století, ruská literatura 2. poloviny 19. století v kontextu literatury evropské.
 2. Kritický realismus v ruské literatuře – zdroje, typologické znaky, žánry, představitelé.
 3. Vývoj ruského dramatu ve 2. pol. 19. století. A. N. Ostrovskij.
 4. Ruská poezie 2. poloviny 19. století. N. A. Někrasov, A. A. Fet, F. I. Ťutčev, A. K. Tolstoj.
 5. I. A. Gončarov. Oblomov
 6. I. S. Turgeněv – básnická, prozaická a dramatická tvorba, básně v próze. 
 7. F. M. Dostojevskij a jeho význam pro ruskou, českou a světovou literaturu.
 8. F. M. Dostojevskij – povídková a románová tvorba, žánrové varianty románu.
 9. L. N. Tolstoj a jeho význam pro ruskou, českou a světovou literaturu, povídková, románová a dramatická tvorba, pedagogická činnost a tvorba pro děti.
 10. A. P. Čechov a jeho význam pro ruskou, českou a světovou literaturu.
 11. A. P. Čechov – povídková a dramatická tvorba, cyklus povídek o dětech.
 12. Satirická tvorba v ruské literatuře 19. stol. – M. J. Saltykov-Ščedrin.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. (10.09.2019)

Aktivní účast na semináři (75 %), splnění úkolů z četby určené k rozboru na seminářích, vypracování seminární práce z ruské literatury 19. století.

Zkoška bude mít podobu ústní rozpravy na zadané téma. U zkoušky student může využít čtenářský deník, kterým se rozumí ručně psané vlastní studentovy poznámky o knize. V deníku mohou být zaznamenány citáty z díla, poznámky z deníků autora díla, které se týkají tvorby díla, dále obsah díla, jména hrdinů. Čtenářský deník není soubor přednášek k předmětu nebo soubor konspektů kritických a odborných článků. Před zahájením examinace předkládá student vyučujícímu čtenářský deník ke kontrole. Pokud si při ústní rozpravě nebude moct student vzpomenout na některé údaje a informace a bude vědět, že je má uvedeny ve svém deníku, může do něj nahlédnout.

 

Список обязательного  чтения по предмету "Русская литература XIX века. II половина".

 

Тургенев И. С. «Записки охотника» («Хорь и Калиныч», «Певцы», «Живые мощи»), «Отцы и дети», «Первая любовь». Рекомендуется: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Новь», «Дым», «Стихотворения в прозе».

Гончаров И. А. «Обломов»

Островский А. Н. «Гроза»

Салтыков-Щедрин М. Е. «История одного города», «Как один мужик двух генералов накормил», «Коняга», «Премудрый пескарь»

Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз Красный нос», «Размышление у парадного подъезда»

Тютчев Ф. И. «Silentium», «О, как убийственно мы любим», «День и ночь», «Умом Россию не понять», «Певучесть есть в морских волнах», «Чему бы жизнь нас не учила», «Есть в осени первоначальной».

Фет А. А. «Шепот, робкое дыхание», «На заре ты ее не буди», «Когда мои мечты»

Толстой А. К. «Колокольчики мои», «Против течения»

Толстой Л. Н. «Анна Каренина», «Война и мир» (Отрывки). Рекомендуется: «Детство», «Отрочество», «Юность», «Воскресение», «Крейцерова соната», «Смерть Ивана Ильича».

Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание». Рекомендуется: «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы», «Белые ночи», «Кроткая», «Бедные люди»

Чехов А. П. «Вишневый сад», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Письмо ученому соседу», «Попрыгунья», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Душечка». Рекомендуется: «Три сестры», «Чайка», «Дядя Ваня»

 

Вопросы к экзамену по русской литературе второй половины XIX века

1. Историческая эпоха и литературная жизнь первой четверти 19 века.

2. Русский романтизм 10-20-х годов 19 в.  Романтическая поэзия В. А. Жуковского.

3. Реализм и народность басен И. А. Крылова.

5. Художественное своеобразие комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Конфликт Чацкого с фамусовской Москвой.

6. Творчество А. С. Пушкина. Вольнолюбивая лирика  А. С. Пушкина. Романтизм в творчестве А. С. Пушкина. Южные поэмы. Поэма «Руслан и Людмила». Сказки.

7. Изображение исторических событий и народа в повести «Капитанская дочка». Новаторство А. С. Пушкина-драматурга в трагедии «Борис Годунов».

8. А. С. Пушкин-прозаик. «Повести Ивана Петровича Белкина».

9. «Евгений Онегин» - первый релистический роман в русской литературе 19 века.

Евгений Онегин – родоначальник «лишних людей» в русской литературе 19 века. Татьяна Ларина – любимый идеал поэта. Смысл противопоставления Онегина и Татьяны. Сюжет и комозиция романа. Роман «Евгений Онегин» в оценке В. Г. Белинского.

10. Творчество М. Ю. Лермонтова. Лирика Лермонтова. Романтические поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон и Мцыри». «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Сюжет, особенности композиции, жанр, образная композиция. Печорин – «лишний человек» 30-х годов 19 века. Проблема «лишнего человека» в русской литературе 1-ой половины 19 века.

11. Творчество Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Романтизм в творчестве Н. В. Гоголя. «Миргород». Проблематика сборника, жанровое своеобразие. «Петербургские повести». Сатирическая комедия Н. В. Гоголя «Ревизор». Хлестаков и чиновники. «Мертвые души». Замысел, проблематика, жанр произведения, композиция, герои.

12. Культурно-исторический контекст эпохи второй половины XIX века. Общественно-политические, философские течения и направления и их отражение в литературе, публицистике и критике.

13. Характеристика критического реализма. Предпосылки его формирования, характерные черты, жанры, представители.

14. Творчество И. А. Гончарова. Обломов и «обломовщина». Обломов в ряду «лишних людей».

15. Творчество А. Н. Островского. Поэтика пьес Островского. Островский и русский национальный театр. Сатирическое обличение дворянства, буржуазии в комедиях А. Н. Островского «Бешеные деньги», «Волки и овцы» и т.д.. Проблема искусства и образы актеров в драматургии А. Н. Островского («Лес», «Без вины виноватые»). «Гроза». Критика о «Грозе». 

16. Русская поэзия второй половины XIX века. А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, А. К. Толстой.

17. Творчество Некрасова. Темы лирики Некрасова. «Кому на Руси жить хорошо». Стиль, язык поэмы. Сюжет и композиция поэмы. Образ народа. Образ русской женщины в поэзии Некрасова.

18. Творчество И. С. Тургенева. Любовь в произведениях писателя. «Тургеневские девушки». Романы «Рудин», «Накануне», «Дворянское гнездо». Тургеневский герой в ряду «лишних людей». «Отцы и дети». Образ Базарова. Отражение идейных противоречий русской жизни второй половины XIX века в романе. Споры вокруг романа. «Новь», «Дым», «Стихи в прозе». Драма «Месяц в деревне».

19. Творчество Ф.М. Достоевского. Повести «Неточка Незванова», «Кроткая», «Белые ночи», «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели».  Романы «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Записки из подполья», «Записки из Мертвого дома». «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы», «Преступление и наказание».  Христианские идеи в творчестве писателя. Полифонизм как  основная черта поэтики писателя.

20. Н.Г. Чернышевский – идейный вождь революционной демократии 60-х годов. Роман «Что делать?». Революционно-демократическая критика Добролюбова, Чернышевского, Писарева. 

21. Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Сатирические сказки. Романы «Господа Головлевы», «История одного города».

22. Творчество Л. Н. Толстого как вершина критического реализма. «Детство», «Отрочество», «Юность», «Севастопольские рассказы». «Диалектика души» в творчестве писателя. Изображение войны в творчестве Л. Н.Толстого. Критика высшего общества в творчестве писателя. Роман-эпопея «Война и мир». «Мысль народная» в романе. «Анна Каренина». «Мысль семейная» в романе. «Воскресение».  Педагогическая деятельность писателя. Книги для детей. Драматические произведения «Власть тьмы», «Живой труп». Статьи и сказки писателя.

23. Творчество А. П. Чехова. Поэтика юмористических рассказов писателя. Тема пошлости в произведениях писателя. Повесть «Степь». «Остров Сахалин». «Палата N6». Особенности «новой драмы» А. П. Чехова. «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня». Особенности пьесы «Вишневый сад». А. П. Чехов и МХАТ.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK