PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Jazyková cvičení a reálie RJ III - OPBR2R112A
Anglický název: Practical Russian Language and Culture III
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 32 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Vyučující: PaedDr. Antonín Hlaváček
Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Prerekvizity : OPBR2R108A
P//Je prerekvizitou pro: OPBR2R116A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (11.09.2019)
Cílem předmětu je komplexní příprava po stránce praktického zvládnutí jazyka spočívající ve všestranném osvojování jazykových prostředků a řečových dovedností spojených s jednotlivými níže uvedenými tematickými okruhy. V rámci předmětu jsou rozvíjeny faktické znalostí z ruských reálií v porovnání s českými, je systematicky utvářena sociokulturní a interkulturní kompetence studentů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (11.09.2019)

Cílem předmětu je komplexní příprava po stránce praktického zvládnutí jazyka spočívající ve všestranném osvojování jazykových prostředků a řečových dovedností spojených s jednotlivými níže uvedenými tematickými okruhy. V rámci předmětu jsou rozvíjeny faktické znalostí z ruských reálií v porovnání s českými, je systematicky utvářena sociokulturní a interkulturní kompetence studentů.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (03.06.2020)

Základní literatura

 HLAVÁČEK,A.;LIPTÁKOVÁ, Z.: Ruský jazyk. Praktická cvičení a reálie III. Bydlení, nakupování a služby, móda a styl, zdraví. UK PedF, Praha, 2018. ISBN 978-80-7603-004-6

BASKO, N. B. Izučajem russkij, uznajem Rossiju. Moskva : Flinta, 2015. ISBN 978-5-89349-736-6.

GONČAR, I. A. Poslušajte 3. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2014. ISBN 978-5-86547-757-0.

HŘÍBKOVÁ, R., HLAVÁČEK, A. Ruský jazyk v kostce. Havlíčkův Brod : Fragment, 2004. ISBN 80-7200-893-5.

JARKINA, L. P., PUGAČEV, I. A. Razgovory o žizni. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2014. ISBN 978-5-88337-327-4.

GOLOVKO, O. V. Vpered! Posobije po russkoj razgovornoj reči. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2014. ISBN 978-5-88337-110-2.

MAKOVA, M. N., USKOVA, O. A. V mire ljudej 1.. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2013. ISBN 978-5-86547-612-2.

ODINCOVA, I. V. Čto vy skazali? Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2007. ISBN 978-5-86547-285-2.

STAROVOJTOVA, I. A. Vaše mnenije. Moskva : Flinta, 2010. ISBN 978-5-89349-676-5.

VJUNOV, J., DANECKA, I., STARODUBCEV, V. ROSSIJA: strana i ljudi. Opole : Uniwersytet Opolski, 2004. ISBN 83-7395-078-8.

VYSLOUŽILOVÁ, E. Nezapomínejme ruštinu. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0564-4.

ŽOFKOVÁ, H. Ruština ihned k použití: jazykový aktivátor. Voznice : Leda, 2013. ISBN 978-80-7335-334-6.

 

Doporučená literatura

Ruský denní tisk a aktuální informace z ruských informačních a zpravodajských portálů.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (11.09.2019)
 1. Bydlení, druhy bydlení v Ruské federaci.
 2. Zařízení a vybavení bytu.
 3. Obchody, současná nákupní centra, různé druhy obchodních zařízení.
 4. Nakupování, způsoby nakupování, nákupy online.
 5. Služby.
 6. Odívání.
 7. Móda a styl.
 8. Ruský lidový kroj.
 9. Zdraví a nemoci.
 10. Nemocnice. Lékárna. Pohotovost. Úrazy.
 11. Civilizační choroby.
 12. Zdravý životní styl.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (11.09.2019)

 

Aktivní účast na seminářích (docházka alespoň 75%), průběžné plnění úkolů (ústních i písemných), plnění průběžných testů po probrání jednotlivých témat minimálně na 70%, odevzdání a prezentace seminárních prací zadaných na 1. semináři, splnění zápočtového testu minimálně na 70%. Každý test má 1 řádný a 1 opravný termín.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK