PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ruská literatura 19. stol. I - OPBR2R110A
Anglický název: Russian Literature of the 19th Century I
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Prerekvizity : OPBR2R102A
K//Je korekvizitou pro: OPBR2R129B
P//Je prerekvizitou pro: OPBR2R114A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (22.04.2017)
Cílem předmětu je seznámit studenty s historií, literárními směry, žánry a představiteli ruské literatury od konce 18. do poloviny 19. stol. v sepětí s vývojem ruské společnosti a kultury a v porovnání s celoevropským a českým literárním vývojem, utvářet dovednost analýzy a interpretace uměleckých textů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (22.04.2017)

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií, literárními směry, žánry a představiteli ruské literatury od konce 18. do poloviny 19. stol. v sepětí s vývojem ruské společnosti a kultury a v porovnání s celoevropským a českým literárním vývojem, utvářet dovednost analýzy a interpretace uměleckých textů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. (25.02.2019)

Základní studijní literatura

JEHLIČKA, M.; NEUMANN, B.; PAROLEK, R.; ZADRAŽIL, L. Ruská literatura 19. století. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-796-6.

KOLEKTIV AUTORŮ. Panoráma ruské literatury. Albert: Boskovice, 1995. ISBN 80-85834-04-9.

PAROLEK, R.; HONZÍK, J. Ruská klasická literatura. Praha: Svoboda, 1977.

 

Doporučená studijní literatura

Enciklopedija litěraturnych gerojev. Moskva: Agraf, 1997. ISBN 5-7784-0013-6.

ETKIND, J. G. „Vnutrennij čelověk“ i vněšnjaja reč. Očerki psichopoetiki russkoj litěratury XVIII–XIX věkov. Moskva: Jazyki russkoj kuľtury, 1999. ISBN5-210-01583-1.

HONZĺK, J. Dvě století ruské literatury. Praha: Torst, 2000. ISBN 80-7215-104-5.

Istorija russkoj kuľtury. XIX vek. Sankt-Peterburg: Laň, 2002. ISBN 5-8114-0243-0.

POSPĺŠIL. I. Ruský román znovu navštívený. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. ISBN 978-80-7204-423-8.

Russkaja literatura. Boľšoj učebnyj spravočnik. Moskva: Drofa, 1999. ISBN 5-7107-2537-4.

Rytíři modrého květu. Výbor ze světové romantické literatury. Průvodní text a vyscvětlivky napsala Jiřina Macháčová. Praha: Albatros - ESA, 1975.

SOLOVJOV, V. M. Russkaja kuľtura. S drevnějšich vremjon do našich dněj. Moskva: Bělyj gorod, 2004. ISBN 5-7793-0834.

STĚFANOV, J. Konstanty. Slovar´ russkoj kuľtury Moskva: Akaděmičeskij projekt, 2001. ISBN 5-8291-0007-X.

SVATOŇ, V. Z druhého břehu. Praha: Torst, 2002. ISBN 80-7215-179-7.

 

Список  научной литературы по литературе XIX века

 

1.       Лебедев Ю. В. История русской литературы XIX века в 3-х частях. М, Просвещение, 2007.

 

2.      Фортунатов Н. М. История русской литературы XIX века. М, 2014.

 

3.       История русской литературы XIX века в 3-х частях. Под ред. В. И. Коровина, М. 2005.

 

4.      Бялый Г. А. Русский реализм конца XIX века. Л., 1973.

 

5.      Скатов Н.Н. История русской литературы XIX века (вторая половина). М, 1991.

 

6.      Скафтымов A. П. Нравственные искания русских писателей. 1972.

 

7.      Соколов А. Н. История русской литературы XIX века I половины. М.: Высшая школа, 1985.

 

8.      Соколов А. Н.  От романтизма к реализму. М.,  1957.

 

9.      Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976.

 

10.  Фридман Л. Г. Жизнь лирического жанра. М., 1973.

 

11.  Маймин Е. А. Слинина Э. Теория и практика литературоведческого анализа. М., Просвещение, 1984.

 

12.  История русской литературы XIX века в 4-х томах/Отв.ред. Н. И. Пруцков, т. 2, М.: Наука, 1981.

 

13.  Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года.

 

 

 

Первая половина XIX века

 

       И. А. Крылов

 

1. Архипов В. А. Крылов – поэзия народной мудрости. М., 1974.

 

2. Степанов Н. Л. Басни Крылова. М., 1969.

 

3. Рождественский Вс. В созвездии Пушкина. М., 1972.

 

А. С. Грибоедов

 

1. Гершензан М. Грибоедовская Москва. – М., 1914 и др. Издания

 

2. Михайлова Н.И. Грибоедовская Москва в творчестве В.Л. Пушкина // Проблемы творчества А.С. Грибоедова. – Смоленск: ТРАСТ-ИМАКОМ, 1994, с.96–101.

 

3. Фомичёв С. А. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». Комментарий. – М., 1983 и др. издания.

 

А. С. Пушкин

 

1. Тынянов Ю. Пушкин. М, 1987.

 

2. Гейченко С. Пушкиногорье. М., 1981.

 

3. Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками. М., 1987, в 2-х томах.

 

4. Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957.

 

5. Лотман Ю. Роман Пушкина «Евгений Онегин». Комментарии. Л., 1983.

 

6. Бочаров С. Поэтика Пушкина. Очерки. М., 1974.

 

М. Ю. Лермонтов  

 

1. Андроников И. Лермонтов. Исследования и находки. М., 1977.

 

2. Дурылин С. Н. «Герой нашего времени». Роман М. Ю. Лермонтова. Комментарии. М., 2006.

 

Н. В. Гоголь

 

1. Манн, Ю. В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996.

 

2. Гуковский, Г. А.: Реализм Гоголя. М. –Л., 1959.

 

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (30.04.2017)
 1. Ruská klasická literatura – vymezení pojmu, charakteristické typologické znaky, periodizace.

 2. Kulturně-historické souvislosti ruské literatury 1. poloviny 19. století.

 3. Ruská literatura 1. poloviny 19. století v kontextu literatury evropské.

 4. Doznívání klasicismu na přelomu 18. a 19. století, bajka, I. A. Krylov.

 5. Sentimentalismus v ruské a evropské literatuře – poetika, struktura žánrů, představitelé.

 6. Sentimentální cestopis a povídka – A. N. Radiščev, N. M. Karamzin.

 7. Dramatická tvorba 1. poloviny 19. století, A. S. Gribojedov.

 8. Romantismus – zdroje, klíčové pojmy, typologické znaky a žánry, představitelé ve světové literatuře.

 9. Romantismus v ruské literatuře – představitelé, žánry, poéma.

 10. A. S. Puškin – básnická, prozaická a dramatická tvorba.

 11. M. J. Lermontov – básnická, prozaická a dramatická tvorba.

 12. Počátky realismu v ruské literatuře, V. G. Bělinskij a „naturální“ škola, N. V. Gogol – satirik a autor duchovní prózy.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. (25.02.2019)

Aktivní účast na semináři (75 %), splnění úkolů z četby určené k rozboru na seminářích. Zápočet bude mít podobu ústní rozpravy na zadané téma. Seznam témat i literatury bude sdělen na začátku semestru.

Student může využít čtenářský deník, kterým se rozumí ručně psané vlastní studentovy poznámky o knize. V deníku mohou být zaznamenány citáty z díla, poznámky z deníků autora díla, které se týkají tvorby díla, dále obsah díla, jména hrdinů. Čtenářský deník není soubor přednášek k předmětu nebo soubor konspektů kritických a odborných článků. Před zahájením examinace předkládá student vyučujícímu čtenářský deník ke kontrole. Pokud si při ústní rozpravě nebude moct student vzpomenout na některé údaje a informace a bude vědět, že je má uvedeny ve svém deníku, může do něj nahlédnout.

Список обязательного  чтения по предмету

«Русская литература XIX века»

 

Первая половина XIX века

 

Жуковский В. А. «Море», «Сельское кладбище», «Сказка о спящей царевне», «Светлана».

Крылов И. А. «Волк на псарне», «Обоз», «Ворона и курица», «Ворона и лисица», «Демьянова уха», «Кукушка и петух», «Лебедь, Рак и Щука», «Квартет».

Грибоедов А. С. «Горе от ума».

Пушкин А. С. «Цыганы», «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Повести Белкина» («Станционный смотритель»), «Капитанская дочка», «Медный всадник», 1 сказка,

Стихотворения: «Вольность», «Деревня», «Арион», «Анчар», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Памятник», «К Керн», «На холмах Грузии», «Я Вас любил».

Лермонтов М. Ю. «Демон», «Мцыри», «Герой нашего времени».

Стихотворения: «Смерть поэта», «Дума», «И скучно, и грустно», «Родина», «Белеет парус одинокий», «Узник», «Нет, я не Байрон», «Выхожу один я на дорогу», «Прощай, немытая России», «Настанет год»

Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» («Ночь перед Рождеством»), «Миргород» («Как посорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»), «Петербургские повести» («Шинель»), «Ревизор», «Мертвые души».

 

Вторая половина XIX века

 

Тургенев И. С. «Записки охотника» («Хорь и Калиныч», «Певцы», «Живые мощи»), «Отцы и дети», «Первая любовь». Рекомендуется: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Новь», «Дым», «Стихотворения в прозе».

Гончаров И. А. «Обломов»

Островский А. Н. «Гроза»

Салтыков-Щедрин М. Е. «История одного города», «Как один мужик двух генералов накормил», «Коняга», «Премудрый пескарь»

Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз Красный нос», «Размышление у парадного подъезда»

Тютчев Ф. И. «Silentium», «О, как убийственно мы любим», «День и ночь», «Умом Россию не понять», «Певучесть есть в морских волнах», «Чему бы жизнь нас не учила», «Есть в осени первоначальной».

Фет А. А. «Шепот, робкое дыхание», «На заре ты ее не буди», «Когда мои мечты»

Толстой А. К. «Колокольчики мои», «Против течения»

Толстой Л. Н. «Анна Каренина», «Война и мир» (Отрывки). Рекомендуется: «Детство», «Отрочество», «Юность», «Воскресение», «Крейцерова соната», «Смерть Ивана Ильича».

Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание». Рекомендуется: «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы», «Белые ночи», «Кроткая», «Бедные люди»

Чехов А. П. «Вишневый сад», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Письмо ученому соседу», «Попрыгунья», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Душечка». Рекомендуется: «Три сестры», «Чайка», «Дядя Ваня».

 

Дополнительное чтение:

 

Лесков Н. С. «Левша», «Леди Макбет Мценского уезда».

Короленко Н. Г. «Слепой музыкант», «Огоньки»

Гаршин В. М. «Художники», «Четыре дня»

Куприн А. И. «Олеся», «Поединок», «Яма», «Гранатовый браслет», «Суламифь».

Андреев Л. Н. «Ангелочек», «Петька на даче»

Бунин И. А.  «Легкое дыхание», «Натали», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско», «Антоновские яблоки», «Митина любовь»

Горький М. «На дне», «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», «Песня о буревестнике»

Сологуб Ф. «Мелкий бес»

 

Вопросы для зачета по предмету «Русская литература 1-ой пол. 19 века»

1.      Историческая эпоха и литературная жизнь первой четверти 19 века.

2.      Русский романтизм 10-20-х годов 19 в.

3.      Романтическая поэзия В. А. Жуковского.

4.      Реализм и народность басен И. А. Крылова.

5.      Художественное своеобразие комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Конфликт Чацкого с фамусовской Москвой.

6.      Вольнолюбивая лирика  А. С. Пушкина.

7.      Романтизм в творчестве А. С. Пушкина. Южные поэмы. Поэма «Руслан и Людмила». Сказки.

8.      Новаторство А. С. Пушкина-драматурга в трагедии «Борис Годунов».

9.      Изображение исторических событий и народа в повести «Капитанская дочка».

10.  А. С. Пушкин-прозаик. «Повести Ивана Петровича Белкина».

11.  «Евгений Онегин» - первый релистический роман в русской литературе 19 века.

Евгений Онегин – родоначальник «лишних людей» в русской литературе 19 века. Татьяна Ларина – любимый идеал поэта. Смысл противопоставления Онегина и Татьяны. Сюжет и комозиция романа. Роман «Евгений Онегин» в оценке В. Г. Белинского.

12.  Лирика Лермонтова. Романтические поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон и Мцыри».

13.  «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Сюжет, особенности композиции, жанр, образная композиция. Печорин – «лишний человек» 30-х годов 19 века.

14.   Проблема «лишнего человека» в русской литературе 1-ой половины 19 века.

15.  Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Романтизм в творчестве Н. В. Гоголя.

16.   «Миргород». Проблематика сборника, жанровое своеобразие.

17.  «Петербургские повести».

18.  Сатирическая комедия Н. В. Гоголя «Ревизор». Хлестаков и чиновники.

19.  «Мертвые души». Замысел, проблематика, жанр произведения, композиция, герои.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK