PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Literatura nástroje IV. - OPBN2H120A
Anglický název: Instrument Literature IV.
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MgA. Jana Palkovská
Vyučující: PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Prerekvizity : OPBN2H115A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D. (28.10.2019)
Cíl. Podrobné seznámení a posléze spolehlivá orientace ve stěžejních partech a partiturách významných hudebních skladatelů období pozdního romantismu a počátku 20. století. Nástrojová literatura je studována v kontextu s vývojem osobnosti skladatele a zároveň v souvislosti kulturního a ekonomického vývoje Evropy, se společenskými a historickými souvislostmi. Součástí předmětu je poslechová aktivita. Stálou součástí všech aspektů předmětu je náhled do dějin a současnosti interpretačního umění. Studenti jsou vedeni k samostatné tvůrčí pedagogické a umělecké práci s nástrojovou literaturou. Předmět je motivační základnou pro budoucí teoretické práce studentů, pro tvorbu repertoáru a pro práci dramaturgickou. Obsah. V tomto semestru se studenti zabývají pozdně romantickou nástrojovou literaturou a literaturou z počátku 20. století evropskou i českou. Souvislosti a okolnosti podstaty a vzniku jednotlivých děl jsou včleňovány do poslechových aktivit, vývoje interpretačního a pedagogického umění.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D. (28.10.2019)

Cílem předmětu v tomto semestru je poznání literatury klavíru / houslí období pozdního romantismu a počátku 20. století.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D. (28.10.2019)

SADIE, S., GROVE, G. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Oxford:

Macmillan Publishing Company. ISBN 0-0333-23111-2.

SÝKORA, V. J. Dějiny klavírního umění. Praha: Panton, 1973.

PODHRADSKÁ, V., SKLADANÝ, J. Dejiny a literatura husli a violy. Bratislava: Vysoká

škola múzických umění, 1988.

KOLNEDER, W. Das Buch der violine. Zurich, Mainz: Atlantis Verlag, 1993.

ISBN 3-254-00147-8

SMOLKA, J. Dějiny hudby. Praha : Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

DELOUCHE, F. Dějiny Evropy. Praha : Argo, Odeon, 1993. ISBN 80-85794-06-9

PIJOAN, J. Dějiny umění VII - X. Praha: Odeon, 1982.

RUEGER, Ch. Konzertbuch - Klaviermusik. Leipzig : Deutscher Verlag fuer Musik, 1979.

ISBN 0-8153-2582-7

Klasická evropská nástrojová literatura 17. a 18. století. Notový materiál. Nahrávky.

Životopisy skladatelů a interpretů, související s probíranou tématikou.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D. (28.10.2019)

Nástrojová literatura období baroka, klasicismu, 19. a 20. století 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D. (28.10.2019)

Náplní studia je poslech děl daného období, ukázky na klavíru či houslích, diskuse.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK