PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Klauzurní práce z matematiky - OPBM1M141A
Anglický název: Final examination from mathematics
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Je zajišťováno předmětem: OB2310SZA
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Atributy: Klauzurka B MA2
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (25.10.2017)
V souborné zkoušce má student prokázat, že zvládl v dostatečném rozsahu předměty z oblasti matematiky a ICT z prvních tří let studia. Obsah souborné zkoušky tvoří řešení tří úloh z oblasti algebry, matematické analýzy a geometrie. Každý školní rok jsou vyhlašovány přesnější okruhy úloh prostřednictvím kmdm.pedf.cuni.cz. Při zkoušce není dovoleno používat žádné materiály s výjimkou tzv. "pomocného listu", na nějž si student může předem sepsat libovolné informace, které ke stanoveným tématům považuje za relevantní. Pomocný list je jeden list formátu A4, který musí být podepsán, nesmí být přeložen, může být popsán z obou stran a obsah musí být psán ručně (kopie ručně psaných listů nejsou přípustné). Administrátor zkoušky si může pomocný list kdykoli v průběhu zkoušky vyžádat ke kontrole. Z výpočetních nástrojů je při zkoušce je povoleno používat pouze negrafický kalkulátor. Kalkulátorem se rozumí specializované zařízení, není povoleno užívat multifunkční zařízení s kalkulativním softwarem jako mobilní telefony, tablety či počítače.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (29.10.2019)

Jako studijní zdroje se využívají materiály k předmětům dle pro daný rok zvolených témat.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (29.10.2019)

Písemná práce.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (29.10.2019)

V roce 2019/20 jsou určena následující témata:

  • Binární relace
  • Vyšetřování průběhu funkcí
  • Konstrukční úlohy o trojúhelníku
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK