Analytická geometrie III - OPBM1M139A
Anglický název: Analytic geometry III
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OKBM1M139A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Marie Holíková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBM1M131A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (01.02.2020)
Předmět je zaměřen na analytickou geometrii v trojrozměrných prostorech a na projektivní geometrii v rovině. Budou zkoumány geometrické transformace v E3 a A3 (shodnosti, podobnosti, afinity) a kvadriky v projektivním rozšíření reálného prostoru.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (29.01.2022)

Příprava na výuku:

  • Doba očekávané přípravy na blokovou výuku (samostudium a práce se studijními materiály): 40h

Plnění předmětu:

  • Plnění průběžných úkolů: 40h
  • Příprava na zkoušku a zkouška: 40h
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (01.02.2020)

HEJNÝ, M., JIROTKOVÁ, D., STEHLĺKOVÁ, N. Geometrické transformace (metoda analytická). 1. vydání. Praha: PedF UK, 1997. 100 s. ISBN: 80-86039-25-0.
KUŘINA, F. Deset geometrických transformací. Praha: Prometheus, 2002.
JANYŠKA, J., SEKANINOVÁ, A.. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik, MU v Brně, 2001
SEKANINA, M., BOČEK, L., KOČANDRLE, M., ŠEDIVÝ, J.: Geometrie II, SPN, Praha, 1988
E. CASAS-ALVERO, Analytic Projective Geometry, EMS, 2014

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (01.02.2020)

Transformace v E3 a A3 (shodnosti, podobnosti, afinity).

Projektivní rozšíření afinního prostoru, projektivní prostor a projektivní rovina.

Princip duality. Dvojpoměr.

Projektivní transformace -  kolineace.

Projektivní, afinní a metrická klasifikace kvadrik ve dvou a třech proměnných.

Desarguesova, Pappova a Pascalova věta – propojení se znalostmi ze syntetické geometrie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (31.01.2021)

Aktivní účast v hodině, plnění domácích úkolů, zkouška se skládá z písemní a ústní části. V případě platnosti protiepidemických opatření je možné ústní zkoušku vykonat online.  

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (29.01.2022)

K předmětu jsou všechny materiály umisťovány do kurzu v LMS Moodle s názvem Analytická geometrie III (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4573) a na webových stránkách https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/AG3.html.

V LMS Moodle budou průběžně zveřejňovány studijní materiály a úkoly. 

V čase dle rozvrhu budou probíhat semináře synchronní formou. Odkaz na seminář bude zveřejněn v prostředí LMS Moodle