PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie čísel - OPBM1M127A
Anglický název: Number theory
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBM2M118A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.02.2013)
Seznámení se základy teorie čísel. Modulární aritmetika, řešení lineárních a kvadratických rovnic.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.02.2013)

Seznámit studenty učitelství matematiky se základy teorie čísel a základními početní mi nástroji.

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.02.2013)

Koblitz, N. A Course in Numer Theory and Cryptography, Springer-Verlag, 1998, ISBN 0-387-94293-9
Rosen, H. Elementary Number Theory and Its Applications, Addison-Wesley, 2000, ISBN: 0201870738Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (10.09.2007)

Ve výuce se očekává spolupráce studentů. Část výuky bude probíhat v počítačové učebně R306.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2015)

Zápočet bude udělen na základě výsledků dvou písemek.

Při odevzdávání materiálů v průběhu zkouškového se musí student dostavit k ústnímu termínu zkoušky/zápočtu.

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (26.02.2013)

Hlavní témata:

Dělitelnost a Euklidův algoritmus

Konečná tělesa

Velká čínská věta o zbytcích

Kvadratická rezidua

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK