PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie her - OPBM1M119A
Anglický název: Theory of games
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OKBM1M119A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (05.09.2019)
Úvod do kombinatorické a strategické teorie her. Cíl: Seznámit studenty se základy teorie her a s konkrétními aplikacemi různých partií matematiky při hledání vyhrávajících strategií.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (05.09.2019)

Seznámit studenty s kombinatorickou teorií her, Ukázat využití různých partií matematiky pro hledání výherních a optimálních strategií u různých typů her.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (05.09.2019)

https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/404078/SkolaMladychMatematiku_053-1982-1_2.pdf

Cihlář, J., Vopravil, V. Hry a čísla. Ústí nad Labem: UJEP, 1995, ISBN 80-7044-104-6

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (05.09.2019)

Student musí prokázat, že je schopen teoretické poznatky aplikovat a vyhrát nad vyučujícím ve zvolené hře.

Písemný test - NIMová čísla, hodnocení pozice ve hře HackenBush

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (05.09.2019)

Základní pojmy

Úvod do NIMových her

Aritmetika NIMových čísel

Aplikace aritmetiky NIMových čísel

Úvod do partisánských her

Hackenbush

Hry s nekonečně malou výhodou

Nekonečno a nekonečna

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK