PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborné exkurse - OPBI1I126A
Anglický název: Professional excursions
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBI1I116A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (01.02.2021)
Předmět je zaměřen na seznámení posluchačů s vybranými veřejnými i soukromými institucemi a jejich provozem, v rámci nichž se může absolvent jednooborového studia Informační technologie se zaměřením na vzdělávání uplatnit svou kvalifikací. Mohlo by se jednat především o pozice v neučitelských profesích vzdělávacích institucí, zejména pak při správě odborných učeben a laboratoří, počítačových sítí, informačních systémů, vytváření webových stránek a www aplikací, využití počítačové grafiky, multimédií a prezentací, implementace aplikačního software, konzultanství školení v oblasti podnikového ICT vzdělávání, ale také pozice asistenta pedagoga.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (27.01.2020)

Cílem předmětu je napomoci budoucím absolventům bakalářského studia v orientaci na trhu práce z hlediska jejich uplatnění a usnadnění rozhodnutí týkajícího se jejich dalšího případného studia v prezenčních nebo kombinovaných magisterských studijních programech nebo vstupu do praxe, v různých institucích na střední technické úrovni, kde je vyžadována VŠ kvalifikace a schopnost samostatného tvůrčího řešení praktických problémů.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (01.02.2021)
Vzhledem k současné situaci bude výuka prozatím probíhat online prostřednictvím MS Teams. Studentky a studenti před samotnou výukou dostanou prostřednictvím SIS přístup k LMS Moodle na https://moodle.it.pedf.cuni.cz/. V konkrétním kurzu je pak hned v prvním tématu umístěn odkaz na online setkání. Výuka bude probíhat v době stanovené v rozvrhu s obsahem a podmínkami zveřejněnými v SIS.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (01.02.2021)

Internetové portály dle zajištěných institucí.

Další materiály jsou distribovány prostřednictvím e-kurzu.
 
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (21.02.2021)
  • účast na domluvených exkurzí vybraných institucí dle instrukcí vyučujícího
  • portfolio zaměřené na navštívené instituce

V případě online výuky:

  • přítomnost na online setkání
  • vytvoření výstupu/prezentace konkrétních společností, institucí, asociací nebo projektů (dle čtyřech oblastí daných v Moodle kurzu)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK