PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Akordická hra na kytaru - OPBH4H106C
Anglický název: Folk Guitar
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / 5 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Mgr. Pavel Šváb
Vyučující: Mgr. Pavel Šváb
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. (13.11.2019)
Rozvoj nástojových dovedností s přihládnutím na potřeby vzdělávací praxe. Zaměření na charakteristickou stylizaci akordického doprovodu (typické rytmické figury). Důraz na sluchovou představivost.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (12.09.2022)

JIRMAL, J. Škola hry na kytaru pro začátečníky. 3. vyd. Praha : Editio Bärenreiter Praha, 2000, 115 s. ISMN M-2601-0063-3.

KÖHLER, J. Umění kytarové hry. Praha : Panton,1984. 303 s.

KOTÍK, J. První lekce na kytaru. Praha : Editio Supraphon, 1984. 70 s.

KOTÍK, J. Druhá lekce na kytaru. Praha : Editio Supraphon, 1984. 111 s.

PECHÁČEK, S. Kytarové doprovody lidových písní. Praha : H&H, 1992. 221 str. ISBN 80-85467-23-2.

URBAN, Š. Přípravná škola hry na kytaru. Praha : Supraphon, 1983. 84 s.

URBAN, Š. Na kytaru bez not. Praha : Panton, 1969. 32 s.

URBAN, Š. O kytaře. Dějiny, vývoj a význam nástroje. Praha : L. Nerad, 1945. 35 s.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. (13.11.2019)

JIRMAL, J. Škola hry na kytaru pro začátečníky. 3. vyd. Praha : Editio Bärenreiter Praha, 2000, 115 s. ISMN M-2601-0063-3.

KÖHLER, J. Umění kytarové hry. Praha : Panton,1984. 303 s.

KOTÍK, J. První lekce na kytaru. Praha : Editio Supraphon, 1984. 70 s.

KOTÍK, J. Druhá lekce na kytaru. Praha : Editio Supraphon, 1984. 111 s.

PECHÁČEK, S. Kytarové doprovody lidových písní. Praha : H&H, 1992. 221 str. ISBN 80-85467-23-2.

URBAN, Š. Přípravná škola hry na kytaru. Praha : Supraphon, 1983. 84 s.

URBAN, Š. Na kytaru bez not. Praha : Panton, 1969. 32 s.

URBAN, Š. O kytaře. Dějiny, vývoj a význam nástroje. Praha : L. Nerad, 1945. 35 s.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (12.09.2022)

1) aktivní účast ve výuce (max. 3 absence);
2) hra dvou stupnic přes dvě oktávy;
3) hra minimálně tří různých kadencí včetně vedlejších funkcí (VI. a II. stupeň) - rozklad, souzvuk, střídavý bas, rasgueado;
4) hra z listu - dvě jednohlasé skladby;
5) hra dvou vícehlasých skladeb s použitím basu;
6) akordický doprovod ke dvěma písním volitelnou technikou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK