PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Realistický román a novela - OPBG2G141B
Anglický název: Novels and Novellas of Realism
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 18 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D. (13.09.2021)
Cílem kurzu, jehož kurikulum je v rámci Programu komplexní inovace pregraduální přípravy učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze inovováno, je studenty na teoretické i praktické rovině obeznámit se vznikem a vývojem poetického realismu včetně realistických tendencí v literatuře předbřeznového období a seznámit je s vybranými díly německy psaného realistického románu a německy psané realistické novely, které představují dominantní žánry realistické literatury. Pozornost je rovněž věnována hlavním filosofickým proudům, které se uplatňovaly v evropském myšlení 19. století (G. F. W. Hegel, L. Feuerbach, K. Marx, A. Schoppenhauer, S. Kierkegaard), rozvoji vědy a techniky, vývoji médií i zásadním změnám, kterými evropská společnost 19. století procházela. Práce v semináři se soustředí na teorii žánrů románu a novely - jejich vývoj a proměny, na analýzu vyprávění jako fikce a na rozbor jednotlivých literárních děl. Při diskuzi nad jednotlivými texty je kladen důraz na rozvoj komunikativních schopností studentů a užívání moderních vyučovacích metod jako např. brainstormingu i hledání ukázek z těchto textů vhodných pro didaktizaci. Obsah kurzu: Teorie románu a novely v 19. století (Vischer, Heyse). Analýza románu a novely: druhy vyprávění, typy vypravěčů, typy fikce, typologie románu. Román: Freytag, Keller, Raabe, Ebner-Eschenbach, Fontane. Novela: Stifter, Mörike, Storm, Keller, C. F. Meyer.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D. (15.09.2019)

Gelfert, H.D. Wie interpretiert man einen Roman. Stuttgart : Reclam, 2002. ISBN 3-15-015031-0.
Zeman H. (Hrsg.) Literaturgeschichte Österreichs. von den Anfängen im Mittelalter bis zur Gegenwart. 2., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Freiburg im Breisgau: Rombach, 2014.
Lehmann, J. (Hg.) Deutsche Novellen von Goethe bis Walse. Berlin : Cornelsen, 1980. ISBN 3-5892-0746-9.
Stanzel, F.K. Theorie des Erzählens. Stuttgart : UTB, 2000. ISBN 3825209040.
Klotz, V. Zur Poetik des Romans. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1965.
Schillemeit, J. (Hg.) Deutsche Romane von Grimmelshausen bis Musil. Frankfurt a. M. : S. Fischer, 1966.
Forster, E.M. Aspects of the Novel. London : E. Arnold, 1927.
Žmegač, V. (Hrsg.) Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Weinheim : Athenäum, 1997. ISBN 3-9547-108-9.
Rinsum, A. und W. van Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 7 : Realismus und Naturalismus. München : dtv, 2000. ISBN 3-423-03347-9.
McInnes, E.; Plumpe, G. (Hrsg.) Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur. Bd. 6 : Bürgerlicher Realismus und Gründerzeit 1848-1890. München, Wien : Hanser, 1996. 3-423-4348-2.
Müller-Seidel, W. Theodor Fontane : Soziale Romankunst in Deutschland. Stuttgart : Metzler, 1980. ISBN 3-476-00454-6.
Kaiser, G. Gottfried Keller : Das gedichtete Leben. Frankfurt am Main : Insel, 1981.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D. (13.09.2021)

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní minimálně osmdesátiprocentní účast na seminářích a samostatné vypracování a přednesení referátu na zvolené téma. Součástí referátu, jehož délka musí činit alespoň čtyři normostrany, je práce s ostatními účastníky kursu na základě minimálně tří ukázek z analyzovaného textu a jejich rozmnožení pro ostatní studenty. V referátu musí být uvedena použitá literatura včetně použitých elektronických pramenů.
Nejpozději čtrnáct dnů po přednesení referátu je třeba odeslat ho ve formátu doc na elektronickou adresu broukalova@braillnet.cz

 

Důležité upozornění

Pokud student nemůže referát ve stanovený den z vážných důvodů přednést na semináři, musí se předem telefonicky omluvit na čísle 241 408 760. Jestliže tak student neučiní, ztrácí nárok na zápočet.

Sylabus - němčina
Poslední úprava: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D. (19.09.2022)

 13. 10. Einführung

 

20. 10. Kalendergeschichte als epische Kurzform

Johann Peter Hebel: Kannitverstan
Entwicklung der Medien im 19. Jahrhundert

20. 10. Bildergeschichte als Vorläufer des Comics

Referat Wilhelm Busch: Max und Moritz. Eine Geschichte in sieben Streichen

20. 10. Romantik, Biedermeier und Frührealismus
Referat Adalbert Stifter: Der Kondor
Moderne, Technik und Natur in der deutschsprachigen Literatur der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

 

20. 10. Eduard Mörike: Maler Nolten
Künstlernovelle und Künstlerroman in der deutschsprachigen Literatur des 19. Jahrhunderts

Referat Eduard Mörike: Mozart auf der Reise nach Prag

20. 10. Das Märchen als literarische Gattung des 19. Jahrhunderts

Referat Eduard Mörike: Die Hand der Jezerte

 

27. 10. Novelle als Gattung des poetischen Realismus
Referat Theodor Storm: Immensee
Referat Theodor Storm: Der Schimmelreiter
Rahmennovelle und ihre Entwicklung

27. 10. Novellenzyklen in der deutschsprachigen Literatur
Gottfried Keller: Die Leute von Seldwyla

Referat Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe

27. 10. Realistischer Roman in seinen unterschiedlichen Ausprägungen
Historischer Roman
Professorenroman
Bildungs- und Entwicklungsroman
Referat Gottfried Keller: Der grüne Heinrich

 

 3. 11. Gesellschaftsroman
Theodor Fontane als kritischer Realist
Referat Theodor Fontane: Stine

Referat Theodor Fontane: Irrungen, Wirrungen

 

10. 11. Theodor Fontane als kritischer Realist

Referat Theodor Fontane: Effi Briest

10. 11. Politik in der Literatur des poetischen Realismus
Referat Wilhelm Raabe: Die Gänse von Bützow
Humor als wichtiges Element des poetischen Realismus

historische Novelle

Referat Wilhelm Raabe: Die schwarze Galeere

 

24. 11. Tragische Menschenschicksale in der Literatur

Referat Marie von Ebner-Eschenbach: Er laßt die Hand küssen

Referat Wilhelm Raabe: Holunderblüte

 

1. 12. Das Judentum als literarisches Thema

Assimilation der Juden im 19. Jahrhundert

Juden als deutschsprachige Autoren

Referat Adalbert Stifter: Abdias

Referat Leopold Kompert: Die Schweigende

Referat Ferdinand von Saar: Seligmann Hirsch

 

 8. 12. Regionale Verbundenheit der Autoren des poetischen Realismus

Adalbert Stifter und die Landschaft des Böhmerwaldes

Referat Adalbert Stifter: Hochwald

Referat Adalbert Stifter: Granit

Weihnachten in der Literatur

Referat Adalbert Stifter: Bergkristall

 

15. 12. Regionale Verbundenheit der Autoren des poetischen Realismus

Mähren in Werken von poetischen Realisten

Marie von Ebner-Eschenbach und Mähren
Referat Marie von Ebner-Eschenbach: Das Gemeindekind
Referat Marie von Ebner-Eschenbach: Božena

Ferdinand von Saar und Mähren

Referat Ferdinand von Saar: Die Troglodytin

 

22. 12. Poetischer Realismus und seine Übergänge zu der Moderne des ausgehenden 19. Jahrhunderts
Conrad Ferdinand Meyer und Nietzsche
Conrad Ferdinand Meyer und seine Novellen
Referat Conrad Ferdinand Meyer: Das Amulett

Referat Conrad Ferdinand Meyer: Der Heilige

     2023

 

 5.  1. Abschlussveranstaltung 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK