PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Jazyková cvičení I - OPBG2G101A
Anglický název: Practical Language I
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBG4G011A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: OPBZ0G114C, OPBZ0G118C, OKBZ0G114C, OKBZ0G118C
Je prerekvizitou pro: OPBG2G105A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (04.05.2018)
Cílem kurzu je zjištění gramatických znalostí a postupné vyrovnávání úrovní komunikativní kompetence. Obsahem kurzu je opakování a systematické procvičování nejdůležitějších gramatických jevů a forem. Pozornost je věnována též rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení řečové dovednosti mluvení.
Deskriptory
Poslední úprava: MA Clemens Kafka, BA, M.A. (05.10.2020)

Distanční výuka probíhá na adrese

https://join.skype.com/lR34faIgBE5RPožadavky na ukončení kursu a sylabus zůstávají v platnosti.

 

 

Für den Kurs bei C. Kafka bitte folgenden Link für den Online-Kurs verwenden und der Gruppe beitreten:

 

https://join.skype.com/hUrargXMigL9

 

 

Literatura
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (04.05.2018)

1. DUSILOVÁ, D. et al. Sprechen Sie Deutsch IV. 2. přeprac. vydání. Praha: Polyglot, 2001.

2. SCHUMANN, R. Mittelstufe Deutsch. Ismaning : Max Hueber Verlag, 2000. ISBN 3-19-007240-X.

3. HAUPENTHAL, T.; KOLOCOVÁ, V.; PITTNEROVÁ, L. Fertigkeitstraining. Übungsbuch. Deutsch als Fremdsprache. B1. Praha: Polyglot, 2008. 

4. LUSCHER, R. Übungsgrammatik für Anfänger : Deutsch als Fremdsprache. Ismaning : Verlag für Deutsch, 1998.

5. MENZEL, F.; HEŘMANOVÁ-MENZELOVÁ, R. Tematická učebnice němčiny. Jihlava : Jazyková škola Jihlava, 2002.

6. Koithan, Ute [et al.]:  Aspekte 1. Mittelstufe Deutsch. München : Langenscheidt Verlag, 2006. ISBN 978-3-468-47474-3.

7. Aktuální autentické texty z denního a dalšího periodického tisku.

Sylabus - němčina
Poslední úprava: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D. (21.09.2020)

 8.10. Einführung

15.10. Passiv, Bildung des Vorgangspassivs in allen Tempora

22.10.  Unterschiede zwischen Vorgangs- und Zustandspassiv, Bildung des Zustandspassivs

29.10. Umschreibungsformen des Passivs

 5.11. Wortstellung im Hauptsatz

12.11. Wortstellung im Nebensatz, Negation

19.11. Konjunktiv II, Bildung und Gebrauch im Hauptsatz, Wunschsatz

26.11.  Konjunktiv II und Modalverben

 3.12. Konjunktiv II, Gebrauch im Nebensatz, Konditionalsatz

10.12. Konjunktiv II, weitere Verwendungsmöglichkeiten im Nebensatz

17.12. Bewerbungsschreiben, Zustimmung und Bewilligung

 

     2021

 

 7. 1. Abschlussveranstaltung

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (04.05.2018)


Požadavky: Pro udělení zápočtu vyžadujeme minimálně 80%ní účast na cvičeních, vypracovávání domácích úkolů a úspěšné napsání gramatického testu (3 pokusy).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK