PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktický jazyk a reálie V - OPBF2F118A
Anglický název: Analysis of the French language V
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 36 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Kateřina Suková Vychopňová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Milena Fučíková, Ph.D.
PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Prerekvizity : OPBF2F114A
Záměnnost : OB2306018
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Madeleine Biegel (06.09.2019)
Kurz francouzského jazyka (FLE) na základě francouzské učebnice Cosmopolite 4 (B2) navazuje na předchozí předmět Praktický jazyka reálie IV. Cílem je opět poskytnout studentům francouzské jazykové prostředí, aby v kontaktu s živou francouzštinou získali jazykové dovednosti odpovídající úrovni B2 SERR. Důraz je kladen především na rozvinutí jazykových a interkulturních kompetencí. Jádrem každé hodiny jsou jazykové aktivity, a to gramatické, lexikální a řečové. Specifikou kurzu je využití návazných zdrojů pro práci v hodině i pro samostudium (Radio Praha, RFI.fr, TV5MONDE.com) a používání aktuálních autentických dokumentů v současném frankofonním kontextu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Madeleine Biegel (06.09.2019)

Aktivní účast v seminářích, maximálně 3 absence

Zpracování prezentace na vybranné téma z frankofonních reálií ve formě výstupu i složky autentických dokumentů

Test (min. 65%) - diktát, expressions, grammaire, compréhension orale/écrite. Test vychází z obsahu hodin včetně doplňkových materiálů.

Maximálně 2 opakování atestu. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK