PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Normativní gramatika II - OPBF2F108A
Anglický název: a
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 50 / 56 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
Vyučující: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
Prerekvizity : OPBF2F105A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Eva Müllerová, CSc. (08.04.2018)

Cílem zařazení předmětu je zvládnutí gramatických jevů potřebných v následné výuce morfologie a syntaxe v dalších semestrech. Dále porozumění všem slovesným časům a způsobům (jednoduchým i složeným)v textu, jakož i prostředkům polovětných konstrukcí, a schopnost jejich vytvoření. V rámci poznání různých typů větných vztahů je podán přehled použití předložek a spojek v logické posloupnosti, a to zejména pro vyjádření časové, příčinné, důsledkové, účelové, přípustkové, podmínkové a srovnávací. V předmětu je předpokladem pochopení úlohy slovních druhů, jejich možných transformací a následného prolínání. Ve výuce je používána důsledně terminologie vztahující se k této disciplíně. Náplň předmětu je inovována vzhledem k současnému rozložení gramatiky francouzského jazyka podle stávající akreditace. Změna se promítá zejména v kapitolách věnovaných přehledu předložek a spojek.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Eva Müllerová, CSc. (23.02.2018)

1. Boularès, M.; Frérot, J.-L.: Grammaire progressive du français avec 400 exercices. Niveau avancé. Paris 1997

2. Hendrich, J. a kol.: Francouzská mluvnice. Fraus. Plzeň 2001

3. Bescherelle 1. La conjugaison 12 000 verbes. Paris 1990

4. Bescherelle 2. L´orthographe pour tous. Paris 1990

5. Loiseau, Y., Mérieux, R.: Point par point. Exercices de grammaire française. Cahier débutant. Paris 1997

6. Girardet, J., Cridlig, J.-M.: Dominique, P. Le nouveau sans frontières 3. Paris 1990

7. Chollet, I., Robert, J.-M.: Orthographe progresssive du français. Niveau intermédiaire. CLE International Paris 2002

8. Müllerová, E.: Gramatika francouzského jazyka ve cvičeních - úroveň B1-B2. Ústřední knihovna UK Praha 2016

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Eva Müllerová, CSc. (26.02.2018)

1. Le subjonctif: types (présent, passé, imparfait, plus-que-parfait), utilisation, formation, conjonctions subjonctives

2. Le passé simple: utilisation, formation, le passé antérieur

3. L´antériorité, la postériorité (les futurs, l´imparfait x le plus-que-parfait)

4. Le participe présent: utilisation, formation

5. Le gérondif: utilisation, formation

6. L´adjectif verbal: utilisation, formation

7. L´expression de temps: prépositions, conjonctions

8. L´expression de cause: prépositions, conjonctions

9. L´expression de conséquence: prépositions, conjonctions

10. L´expression de but: prépositions, conjonctions

11. L´expression d´opposition, de concession: prépositions, conjonctions

12. L´expression d´hypothèse, de condition: prépositions, conjonctions

13. L´expression de comparaison, autres moyens

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eva Müllerová, CSc. (23.02.2018)

Výuka je ukončena zkouškou. Požadavky ke zkoušce:

 

Práce v semináři (požaduje se 75 % prezence)+ úspěšné zvládnutí písemného testu. 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK