PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Normativní gramatika II - OPBF2F108A
Anglický název: a
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 50 / 56 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
Vyučující: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
Prerekvizity : OPBF2F105A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Eva Müllerová, CSc. (12.01.2018)

Cílem zařazení předmětu je zvládnutí gramatických jevů potřebných v následné výuce morfologie a syntaxe v dalších semestrech. Dále porozumění všem slovesným časům a způsobům (jednoduchým i složeným)v textu, jakož i prostředkům polovětných konstrukcí, a schopnost jejich vytvoření. V rámci poznání různých typů větných vztahů je podán přehled použití předložek a spojek v logické posloupnosti, a to zejména pro vyjádření časové, příčinné, důsledkové, účelové a přípustkové. V předmětu je předpokladem pochopení úlohy slovních druhů, jejich možných transformací a následného prolínání. Ve výuce je používána důsledně terminologie vztahující se k jazykovým disciplínám oboru.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Eva Müllerová, CSc. (13.01.2018)

1. Grégoire, M., Thiévenaz, O.: Grammaire progressive du français avec 500 exercices. Niveau intermédiare. CLE International Paris 1995

2. Boulares, M.; Frérot, J.-L.: Grammaire progressive du français avec 400 exercices. Niveau avancé. Paris 1997

3. Hendrich, J. a kol.: Francouzská mluvnice. Fraus. Plzeň 2001

4. Bescherelle 1. La conjugaison 12 000 verbes. Paris 1990

5. Bescherelle 2. L´orthographe pour tous. Paris 1990

6. Loiseau, Y., Mérieux, R.: Point par point. Exercices de grammaire française. Cahier débutant. Paris 1997

7. Girardet, J., Cridlig, J.-M.: Dominique, P. Le nouveau sans frontières 3. Paris 1990

8. Chollet, I., Robert, J.-M.: Orthographe progresssive du français. Niveau intermédiaire. CLE International Paris 2002

9. Müllerová, E.: Gramatika francouzského jazyka ve cvičeních - úroveň B1-B2. Ústřední knihovna UK Praha 2016

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Eva Müllerová, CSc. (13.01.2018)

1. Le subjonctif: types, utilisation, formation, conjonctions subjonctives

2. Le futur: types, utilisation, formation, futur simple, proche, antérieur

3. Le passé simple: utilisation, formation, passé antérieur

4. Le participe présent: utilisation, formation

5. Le gérondif: utilisation, formation

6. L´adjectif verbal: utilisation, formation

7. L´expression de temps: prépositions, conjonctions

8. L´expression de cause: prépositions, conjonctions

9. L´expression de conséquence: prépositions, conjonctions

10. L´expression de but: prépositions, conjonctions

11. L´expression de concession: prépositions, conjonctions

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eva Müllerová, CSc. (12.01.2018)

Výuka je ukončena zkouškou. Požadavky ke zkoušce:

 

Práce v semináři (požaduje se 75 % prezence)+ úspěšné zvládnutí písemného testu. 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK