Analytická chemie - OPBE4E043A
Anglický název: Analytical chemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 0 / 0 (44)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Ing. Tatiana Smirnova
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (22.09.2019)
Přednáška a cvičení jsou určeny pro studenty 2. ročníku bakalářského studia (případně i pro další zájemce). V rámci kurzu se posluchači seznámí se základními pojmy a operacemi jako jsou například odběr vzorku, měření a odměřování objemů roztoků, vážení, vážková a odměrná analýza. Ze základních analytických technik budou dále probrány metody elektroanalytické, separační, spektrální a metody používané v biochemii. Studenti se v rámci cvičení naučí základní chemické výpočty.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (22.09.2019)

Záruba K. a kol.: Analytická chemie 1. díl. VŠCHT Praha (1. vydání, 2016), ISBN 978-80-7080-950-1, 224 str.

Záruba K. a kol.: Analytická chemie 2. díl. VŠCHT Praha (1. vydání, 2016), ISBN 978-80-7080-951-8, 221 str.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (27.02.2020)

Studijní opory jsou k dispozici na: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9229